Flere materialetyper i automatisk fjernlån?

Når I vælger at gå med i automatisk fjernlån via bibliotek.dk, kan I sætte indstillinger for dette pr. materialetype. Til det formål har vi delt materialerne i bibliotek.dk op i nogle brede kategorier, nemlig:

 1. Bøger på dansk
 2. Bøger på andre sprog
 3. Lydmaterialer på cd
 4. Lydmaterialer på bånd
 5. Indspillet musik
 6. Noder
 7. Video/dvd (brugsretskategori A,B,C+ og D)
 8. Cd-rom, herunder: Spil (PlayStation, X-Box, DVD-rom)

Det betyder at andre materialetyper ikke vil blive automatiseret.

Denne opdeling har ligget nogenlunde fast fra automatisk fjernlåns start. Derfor:

 1. Har I ønsker til at få flere materialetyper med på denne liste?
 2. Eller evt. en opdeling af en eller flere af de brede kategorier i nogle flere?

Hvis I har ønsker eller forslag, så lav en kommentar her på bloggen, eller send en mail til ahp@dbc.dk. Så vil jeres ønsker og forslag indgå i behandlingen af bibliotek.dk-udviklingsplanen for 2010.

Vedrørende tidsskrifter:

I behøver dog ikke komme med dette forslag: "Vi kunne godt tænke os automatisering af bestilling af artikler!"

Dels fordi forslaget allerede står på udviklingsplanen - dels fordi det er en noget større sag, som skal behandles for sig.

Problemet med artikler og tidsskrifter er bl.a., at en masse lokaliseringer på tidsskrifter (fx fra alle folkebiblioteker) ikke foreligger i en form der kan læses af maskiner; og så er der de biblioteker der slet ikke indberetter beholdning! Se fx et udvalg af lokaliseringer for tidsskriftet 'Markedsføring' (ISSN: 0105-9424):

 • Gentofte Bibliotekerne (715700) : 1992-. h: Nyeste nr.
 • Roskilde Bibliotekerne (726500) : Løb. årg. + 5 foreg. årg.
 • Odense Centralbibliotek (746100): (ingen bestand indberettet)

Det vil kræve en del omlægninger både lokalt og i det centrale system at få disse oplysninger standardiserede, så de kan læses af en maskine. Og det er en forudsætning for automatisering af bestilling af artikler.


7. oktober 2009: Høringen er afsluttet! Vi har ikke modtaget nogle forslag, og vi vil derfor ikke foreslå ændringer i systemet.

Med venlig hilsen
Anders-Henrik Petersen