Dansk Anmeldelsesindeks 1979-1990 er nu retrokonverteret

Dansk Anmeldelsesindeks 1979-1990 (mikrofiche) er nu retrokonverteret og søgbar i DanBib - i alt 260.000 poster. Retrokonverteringen er finansieret gennem Bibliotek & Mediers Retrokonverteringspuljer.

Anmeldelserne kan som hovedregel findes som alle andre anmeldelser - lettest ved at søge på det værk man ønsker anmeldelser af.
Fx lfo=stangerup henrik? og lti=kvarte sandhed?

Men man kan også bruge de mere specifikke koder til anmeldelsessøgning: rc og lrc (anmeldere), ri og lri (det anmeldte værk) og rf og lrf (det anmeldte værks ophav) - læs nærmere om søgning af anmeldelser

En del af de retrokonverterede anmeldelser indeholder så få data at de ikke har kunnet matches med den rette værkpublikation i DanBib (omkring 30% af anmeldelserne). I så fald kan de kun findes ved at bruge de anmeldelsesspecifikke søgekoder.

Registreringen til Dansk Anmeldelsesindeks omfattede i denne periode anmeldelser af bøger, film, musik teater og udstillinger fra 20 aviser og godt 600 tidsskrifter.

I år arbejdes der videre med konvertering af anmeldelser fra Avis-kronik-index 1945-1978, idet anmeldelserne var undtaget i forbindelse med retrokonvertering af Avis-kronik-index i 2002.

Kommentarer: