NCIP-bestillinger - nu uden Catch-22

Mange biblioteker tillader bestilling af tidsskrifter fra brugerne i bibliotek.dk selvom biblioteket selv har materialet. Dette er gjort for at undgå at brugeren tvinges over i det lokale katalog for at bestille, for blot dér at konstatere at biblioteket ikke har det pågældende hæfte/årgang.

Men hvis man er NCIP-bibliotek, har bibliotek.dk indtil nu afskåret lånerne fra at bestille tidsskrifter/periodica selvom biblioteket selv har materialet. Årsagen til dette er at NCIP slet ikke kan overføre information om artikler eller tidsskriftårgange; derfor indførte vi oprindeligt et tjek af om materialet overhovedet kunne NCIP-bestilles.

Det medførte så at en bruger kunne lande i den umulige situation hverken at kunne bestille i bibliotek.dk "fordi biblioteket har materialet", eller i den lokale OPAC fordi biblioteket ikke har den pågældende årgang af tidsskriftet ; deraf catch22-fælden.

Vi har nu slået dette kan-bestilles-med-NCIP-tjek fra, så det alene er bibliotekets indstillinger vedrørende materialetyper i egen bestand som afgør om brugeren ledes over i lokalkataloget eller kan bestille i bibliotek.dk.

Derfor: Har I sagt ”Ja” til bestilling af tidsskrifter i egen bestand i VIP-basen, overføres disse bestillinger nu igen til BOB-basen. Her står de under Åbne bestillinger, lokaliseret til eget bibliotek.

Her kan I så  håndtere dem som I gjorde før NCIP.

Kommentarer: