Test af VoxB - den nye fælles service for brugerskabte data

Vil I være med til at teste VoxB - den nationale biblioteksservice for brugerskabte data? 
VoxB er etableret af et konsortium bestående af Københavns Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker, Herning Bibliotekerne, Statsbiblioteket og DBC med økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet blev søsat i august 2009, og vi forventer at servicen går i drift februar 2011.

Læs mere om den nye fælles service, om implementeringsmulighederne og om selve testen på www.brugerskabt.dk - og send en mail med de nødvendige oplysninger til voxb@dbc.dk

Kommentarer: