Bogbusholdepladser kan nu gemmes i Favoritbibliotek

Vi har for nylig rettet en fejl i bibliotek.dk der har betydning for biblioteker med bogbusser, og hvor brugeren ved bestilling skal vælge en bestemt holdeplads. Bogbusholdepladser oprettes i VIP-basen, afsnit B. 4.

Hidtil er man blevet bedt om at vælge holdeplads når man oprettede et favoritbibliotek; men holdepladsen blev ikke gemt og derfor heller ikke overført korrekt til bestillingen. Denne fejl er nu rettet: når en bogbusbruger i dag vil gemme sit bibliotek som favoritbibliotek, skal vedkommende som vanligt vælge blandt de oprettede holdepladser. Dette valg gemmes nu korrekt i favoritbiblioteket, og overføres korrekt til bestillingerne.

Der er dog et problem for de brugere der tidligere har oprettet en bogbus som favoritbibliotek, og hvor holdepladsen derfor ikke er blevet gemt. De vil på bestil trin 3 se en drop-down-liste med de mulige bogbusholdepladser, og de skal nu selv vælge en holdeplads på listen inden bestillingen kan gennemføres.

For ikke at gøre dette ved hver bestilling, kan de nu tilføje holdepladsen til deres favoritbibliotek. Det gør de ved at gå ind i favoritbiblioteket under ”Mit bibliotek”: her vil de se den samme drop-down-liste, og de kan nu ændre deres holdeplads til den korrekte.

Kommentarer: