Vil I outsource jeres BOB-bestillinger?

Nogle biblioteker har over for Styrelsen for Bibliotek og Medier udtrykt ønske om at kunne outsource behandlingen af fx deres bibliotek.dk-bestillinger i BOB-basen til et andet bibliotek. Således at et andet bibliotek, lad os kalde det et driftsbibliotek, kunne se og behandle outsource-bibliotekets bestillinger i sin egen BOB-base.

I dag kan dette kun lade sig gøre hvis outsource-biblioteket rent teknisk (i Styrelsens biblioteksregister og i VIP-basen) ændres til at tilhøre samme biblioteksvæsen som driftsbiblioteket; med andre ord: at outsource-biblioteket bliver en filial af driftsbiblioteket. Og det kan der være mange gode grunde til ikke at blive!

Årsagen til at et bibliotek kun kan se sine egne bestillinger i BOB-basen er selvfølgelig kravene til datasikkerhed: man skal kun kunne få adgang til oplysninger om egne låneres bestillinger, ikke alle mulige andre.

DBC har på Styrelsens anmodning skrevet et notat om hvordan vi rent teknisk kunne udvikle denne outsource-mulighed. Kort fortalt kan det ske ved valgmulighed i VIP-basen og ændring i den webservice der udleverer bestillinger til BOB-basen fra bestilsystemets database. I VIP-basen skal et outsource-bibliotek så angive at det giver et andet bibliotek tilladelse til at se og behandle outsource-bibliotekets bestillinger i sin egen BOB-base.

Med denne løsning kan en evt. outsourcing af bestillingerne også ske for en kortere periode, fx i forbindelse med flytninger, midlertidige lukninger, ferier m.v.

Hvad siger bibliotekerne?

Inden DBC går videre med at udvikle dette, ønsker Styrelsen for Bibliotek og Medier at høre bibliotekernes mening:

  • Er der et behov for denne mulighed?
  • Er det noget I vil benytte jer af? Enten som driftsbibliotek eller som outsource-bibliotek?
  • Andre kommentarer til dette forslag?

Skriv en kommentar i denne blog, eller send en mail til Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medie, lea@bibliotekogmedier.dk

I kan hente notatet her:
http://www.danbib.dk/docs/bibdk/Notat_projekt_2011_B03d.pdf

Kom med jeres kommentarer senest den 24. august 2011

Kommentarer: 

Vil I outsource jeres BOB-bestillinger

Skrevet af Kirsten Jensen den 13/07 2011 15:57
Man kan spekulerer på hvorfor et sådant ønske opstår? Er det fordi man på nogle biblioteker efterhånden er så pressede personalemæssigt at man ikke har tid til at lave BOB-bestillingerne eller hvad ligger der bag?
I Skive har vi ikke tænkt os at outsource. Og umiddelbart kan vi heller ikke forestille os at der er biblioteker i nærheden af os, der vil have os til at drifte deres BOB.
Mvh. Kirsten Schandorff / Skive Bibliotek

Svar til Kirsten Schandorff

Skrevet af Anders-Henrik Petersen den 14/07 2011 09:32
Ønsket kommer især fra store forskningsbiblioteker og universitetsbiblioteker, som i forvejen samarbejder med små (men selvstændige) fag- og institutbiblioteker. Her ville en teknisk mulighed for at "slå BOB-baserne sammen" betyde en lettelse og forenkling af arbejdsrutiner.
Med venlig hilsen
Anders-Henrik Petersen, DBC.

Bob-bestillinger

Skrevet af Lone Søbye Andersen den 17/08 2011 09:55
Vi har ingen planer om at outsource behandlingen af BOB-bestillinger på Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker

Outsourcing

Skrevet af Jørn Lybech den 17/08 2011 10:55
Umiddelbart kan vi ikke se nogle af nabobibliotekerne som kunne have interesse i at lade os drifte deres BOB-bestillinger. Og vi har ikke selv brug for det.

Outsource

Skrevet af Preben Kyndesen den 17/08 2011 12:01
Vi har ingen planer om at outsource vore BoB-bestillinger i Vesthimmerland

Nye partnerskaber

Skrevet af Tove Schmidt den 17/08 2011 13:22
I en tid med nye samarbejdsrelationer og nye partnerskaber på tværs af institutioner og sektorer er dette område et oplagt felt for nytænkning. Vi har ikke selv p.t. planer om dette, men kan se det relevante i muligheden

Outsourcing af BOB-bestillinger

Skrevet af Arne Bak-Sørensen den 17/08 2011 14:09
Det har vi intet behov for.

Outsourcing

Skrevet af Karin Worm den 18/08 2011 10:59
Næppe noget vi i Randers vil være interesseret i, det skulle i såfald være driftsbibliotek.
Mvh.Karin Worm

Outsourcing

Skrevet af Gitte Andersen den 18/08 2011 14:02
Det vil indtil videre ikke være relevant for Odense Centralbibliotek at outsource egne bestillinger.
Tilbud om at være driftsbibliotek for andre kunne ske på linje med andre områder, hvor der samarbejdes eller laves partnerskaber, som Tove skriver.

Jeg kan se perspektiver i det bliver muligt.
Outsourcing af bob-bestillinger

Skrevet af Else Marie Cohen den 19/08 2011 14:41
Vi har ingen planer om at outsource bobbestillinger.

Outsource bob-bestillinger

Skrevet af Thomas Kjær den 25/08 2011 08:33
Vi (UCN Biblioteket) kan umiddelbart ikke se os selv outsource vores bob-bestillinger, eller insource andres.