Tips til Emneordsbasen

For ikke så længe siden gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse om Emnebasen og DK5. Undersøgelsen viste at tilfredsheden med begge produkter er ganske høj, 89% synes Emneordsbasen er god eller meget god, mens 91% synes DK5-web er god eller meget god.

I en af kommentarerne om Emneordsbasen blev vi opfordret til at lave en reklamekampagne for brugen af kontrollerede emneord. Det synes vi er en rigtig god ide!

Her er nogle tips til at søge og håndtere homo- og synonymer, forkortelser og definitioner, så I kan få så meget ud af basen som muligt.

Lidt faktuelt

Emneordsbasen indeholder pt. ca. 63.000 ord.

Emneordene er delt op i skønlitterære, faglitterære og musik-emneord.

Man kan begrænse søgningen på dem med søgekoden ot: ot=s, f eller m eller ved at bruge præciser-muligheden til højre på skærmen.

Man kan videresøge i DanBib og Materialevurderinger fra Emneordsbasens huskeliste.

Homonymer

Få forklaret betydningen af homonymer i skan-registeret.

Skan fx mus: laf=mus og klik på Skan.
I listen over fund gøres man opmærksom på at der både findes mus og computermus.

emneord_mus2

Hvis man leder efter MUS i form af medarbejderudviklingssamtaler eller medicinsk uforklarlige symptomer kan man åbne se-henvisningerne og se at man skal bruge de fuldt udfoldede former.

Definitioner

I mange poster rummer noten en definition af emnet.

Søg fx på psykofarmaka.

Man får en præcis definition af begrebet, hvordan termen bruges, og at det er brugt for nervepiller og nervemedicin.

 emneord_psyko1

I mange tilfælde indeholder noten i musik-emneordsposterne en definition af genren.

Søg fx på dubstep.

I posten får du en definition i noten, der også henviser til centrale kunstnere, og du får se også-henvisninger til beslægtede genrer.

dubstep

Forkortelser

Find ud af om du kan bruge en forkortelse eller skal bruge den udfoldede form ved hjælp af oplysningerne i skan-resultatet.

Skan fx WHO: laf=who.

Klik på linkene og se, at den første refererer til rockgruppen WHO, mens se-henvisningen refererer til World Health Organization, som altså skal bruges udfoldet.

emneord_who

Synonymer

Hvis du søger på et synonym, får du at vide i posten, hvilket ord der skal bruges.

Søg fx på narkomani -

emneord_narko

- eller forretningsmænd og få den rigtige term

emneord_formænd

Huskeliste

Emneordsbasen har en huskeliste, hvor du kan gemme dine søgninger.

Marker i tjekboksen i en post for at lægge posten i huskelisten

dubstep i kurv

Når emneordet er i huskesedlen, kan du bruge det til at søge videre i DanBib eller Materialevurderinger. Marker emneordet, vælg hvordan du vil søge Søg som og vælg base.

emner i huskeseddel

Mere om emneordsbasen

Læs evt. mere om emneordsbasen på dbc.dk 

Kommentarer: