Lettere adgang for folkebiblioteker til at rette og tilføje i andre folkebibliotekers poster i Danbib – NU SKER DET!

Bibliotekerne har i forskellige sammenhænge udtrykt ønske om en forenkling af proceduren i forbindelse med rettelser og tilføjelser til andre bibliotekers poster. Derfor afskaffes den nuværende rettepulje pr. 1.12.2011.

Alle indberettende folkebiblioteker må fra og med ovenstående dato rette i egne, såvel som i andre folkebibliotekers poster.

Nedenfor er der en beskrivelse af, hvad ændringerne betyder:

Rettelser og tilføjelser fra og med 1.12.2011:

  • Alle kan rette alle – dvs. at sidste bibliotek, der har rørt posten overtager ejerskabet til den og får sin ejerkode i s10. Det bibliotek der oprindeligt har indberettet posten vil dog stadig fremgå af felt 002
  • Tilføjelser behandles som rettelser – dvs. et bibliotek der tilføjer data til en eksisterende post, får også sin ejerkode i s10
  • Ved indberetning skelnes ikke længere mellem rettelser og tilføjelser – de indsendes i éen og samme fil 

Rettelser i ikke folkebiblioteksejede poster

Den nye arbejdsgang gælder ikke poster med DBC som ejerkode i s10. Der kan fortsat laves tilføjelser i form af noter og emneord til disse efter de hidtidige regler, men tilføjelserne skal fortsat indsendes i en separat fil. Vi arbejder på en teknisk løsning der skal forenkle denne arbejdsgang.

Bemærk endvidere at poster fra BiblioteksCenter for Integration holdes udenfor den nye rettelsesprocedure, da poster herfra indeholder autoritetsdata, som ikke umiddelbart skal kunne rettes af andre biblioteker.

Krav til det daglige arbejde efter den nye rettelsesprocedures indførelse:

De nye arbejdsgange vedrørende rettelser og tilføjelser vil gøre det enklere at rette fejl og tilføje data, men stiller også større krav til disciplinen hos alle, der deltager, da DBC ikke kan tilbyde at rekonstruere data efter eventuelle fejlagtige overskrivninger.

Det er vigtigt, at der fremover rettes i den nyeste DanBib-version af den enkelte post – og IKKE i en ældre lokal version, som derefter indberettes og dermed overskriver nyere postdata.

Biblioteket er ansvarlig overfor fællesskabet, og det bør lokalt overvejes, hvem der må tilføje og rette i posterne.

BEMÆRK: Det er HELE den eksisterende post, der overskrives ved rettelse.

Ved større rettelser i andres poster, anbefaler vi, at man forinden henvender sig til det pågældende bibliotek, således at der er enighed om, hvad der skal rettes – så man undgår, at der skal bruges for meget tid for det enkelte bibliotek på at genskabe fejlagtigt overskrevne data.

Evt. spørgsmål,vedr. ovenstående kan sendes til: Betina Solsbæk Jensen bsj@dbc.dk

Kommentarer: