Hvis I vil ændre bibliotekets Låneveje

Det er muligt at ændre rækkefølgen af lokaliseringer i Netpunkt og bibliotek.dk.

Måske har I et favoritbibliotek som I vil sætte øverst på listen over lokaliseringer?
Det gør I ved at ændre rækkefølgen af låneveje i VIP-basen: D. Lånesamarbejde - 2. Låneveje -  A. Lånevej.

Ændringer i rækkefølgen af låneveje betyder at rækkefølgen i automatisk fjernlån ændres tilsvarende.  

MEN der er ikke frit valg på alle hylder. Principperne for rækkefølgen er delvist defineret af Center for Bibliotek og medier. Og principperne er forskellige for henholdsvis forskningsbiblioteker og folkebiblioteker.

Folkebiblioteker kan redigere i rækkefølgen inden for eget centralbiblioteksområde, og forskningsbiblioteker kan redigere rækkefølgen blandt lovbiblioteker.

Et klik på pil-op eller pil-ned i D.2.A flytter biblioteket ét trin op eller ned på listen. Et klik på plusknappen giver mulighed for at vælge et bibliotek fra en liste og flytte biblioteket til linjen under.

Læs mere om principperne bag Låneveje, og hvordan I redigerer i VIPs hjælpetekst

Husk at gemme eventuelle ændringer i VIP. Ændringer slår først igennem dagen efter.

Låneveje

Kommentarer: