Gør det selv-indeks i DanBib og bibliotek.dk

15124 udvalgte artikelposter fra 44 værtspublikationer i Gør det selv-webindeks kan nu findes i DanBib og bibliotek.dk. Artiklerne er fra 1990-2009.

Vi har udeladt:

  • artikler fra værtspublikationer der ikke længere er tilgængelige i Danmark
  • artikler hvor emnet ikke længere er relevant (fx artikler om EDB fra 1990)


Emnemæssigt dækker artiklerne hus, hjem, have og husflid, men ikke samleobjekter som fx tændstikæsker og mønter.

Søgning

Brug emne- eller titelord til at afgrænse søgningen i bibliotek.dk og DanBib.

 

Søgning i DanBib

Søg med katalogkoden gds - kk=gds - eller emneordet gør det selv og kombiner med et emne- eller titelord.

Prøv med fritekst hvis emnesøgningen ikke giver noget.

Fx: kk=gds og ti=køjeseng

eller

kk=gds og em=dukkemøbler

eller

lem=gør det selv og havebord

Søgning i bibliotek.dk

Brug artikelsøgesiden. Skriv gør det selv i emnefeltet og udfyld titel- eller fritekstfeltet.

Fx:

Gør det selv - spejl

Fortsættelsesposter

En lille del af posterne - 398 - er fortsættelsesposter, dvs. at indholdet i artiklen er spredt over flere hæfter. En sådan post ser sådan ud i bibliotek.dk:

Fortsættelsesartikel

Klik på Henvisning til fortsættelser for at se og bestille de øvrige artikler. Der er desværre ikke nogen smartere måde at få fat i artiklen på end at bestille de enkelte delartikler hver for sig.

I DanBib ser posten sådan ud i standardformat:

Fortsættelsesartikel i danbib

Klik på Henvisning til fortsættelser for at se de øvrige delartikler.

Kommentarer: