Vedr. folkebibliotekernes e-bogsprojekt / eReolen

URL’er som peger på titler i eReolen.dk skal udskiftes. Den væsentligste ændring er, at ISBN udskiftes med FAUST-nr. Da det ikke er muligt at gennemføre udskiftningen overalt på samme tidspunkt, vil der i en overgangsperiode på 2-3 uger være døde links i produkter, som anvender eReolens poster. 

Udskiftningen gennemføres for at forbedre søgemulighederne på eReolen.dk, idet DBC nu har færdigkatalogiseret ca. 1000 titler; de resterende ca. 1000 titler vil blive katalogiseret i løbet af de kommende 2 måneder.

Dataleverancer for Digitale materialer

De færdigkatalogiserede titler, kendetegnet med katalogkoden ERE i felt 032, som er indgået i leverancerne siden omkring 1. februar i år, vil i forbindelse med skiftet have en ikke brugbar URL til eReolen. Udskiftning til korrekte URL’er vil komme (automatisk) som rettelsesposter i den kommende ugeleverance.

bibliotek.dk

Bibliotek.dk har dels posterne på de færdigkatalogiserede titler, dels de midlertidige poster. Sidstnævnte vil blive slettet, når URL’erne ikke længere peger på eReolen.dk.

eReolen.dk

Der bliver mulighed for emnesøgning på de færdigkatalogiserede titler og de lange forlagsnoter bliver erstattet af DBCs noter. Forlagsnoterne vil efter ca. 1 måned igen kunne vises, idet noterne kommer ned i Brønden som ny kilde.

Biblioteker, som anvender Brønden

Der bliver mulighed for værkvisning.

Biblioteker, som ikke anvender Brønden

Biblioteker, som i sin tid valgte at downloade de midlertidige poster fra DanBib, jf. tidligere info om e-bogsprojektet Vedr. Folkebibliotekernes e-bogsprojekt, bør slette disse poster. De korrekte poster kan findes ved download fra DanBib med katalogkoden ERE (kk=ere), eller ved at abonnere på dataleverance for digitale materialer.

Spørgsmål kan rettes til Per Mogens Petersen  pmp@dbc.dk 

Kommentarer: