Klassesæt til læsekredse i DanBib

Det er muligt at indberette klassesæt til læsekredse – altså færdige sæt af titler som udlånes samlet. Du kan søge på klassesæt i DanBib (ht=klassesæt) – men der er ikke så mange poster endnu, selvom det har været et ønske til DanBib Udviklingsplan. Formålet er at gøre klassesæt synlige og lette bestillinger til læsekredse. Afleverer dit bibliotek oplysninger om klassesæt til DBC?

Der kan kun oprettes én post på klassesæt. Denne post skal anvendes af efterfølgende biblioteker uanset om antallet afviger.

Posten laves som almindelig monografipost. Følgende formatkoder er obligatoriske, bl.a. af hensyn til match i DanBib:
Felt 009 *aa *gxy *hxx
Felt 245 … *ø Klassesæt
Felt 300 *n 1 klassesæt à 20 bøger *a xx sider

Det angivne antal på 20 er blot et eksempel. Afvigende antal eksemplarer kan angives i lang note ved lokaliseringsindberetningen.

Flere som denne, tak!

klassesætspost

Kommentarer: