Svartiderne i BOB-basen

 - er ikke for gode.

Ligesom I har oplevet problemer med svartider ved søgning i Netpunkt, oplever mange af jer med jævne mellemrum problemer med langsomme svartider og timeout ved søgninger i BOB-basen. Her er årsagen til problemerne nogle andre end i Netpunkt; hermed en kort redegørelse for hvordan vi vil forsøge at afhjælpe BOB-basens problemer, både på kort sigt og lidt længere sigt.

På kort sigt: vi reducerer databasens størrelse.
Vi har sat en arkivering af gamle bestillinger i BOB-basen i gang. Det sker i to omgange:

  1. En stor kørsel der arkiverer tilbage til starten af vores nye bestilsystem (1.6.2010)
  2. Derefter en løbende arkivering så basens størrelse er nogenlunde konstant


Når den første store kørsel er udført, kan vi efterfølgende reducere den plads drift-databasen optager på driftsmaskinerne, og det forventer vi vil bidrage til at forbedre de generelle svartider væsentligt.

Vi har sat disse arkiveringskørsler i gang. Projektet blev dog midlertidigt forsinket fordi arkiveringsprogrammet ramte en fejl i Oracle-databasesystemet, og for at sikre stabil kørsel skal vi først have lagt en programrettelse fra leverandøren på databasen. Opgaven har højeste prioritet, og vores håb er at "Reducering af databasens størrelse" vil være udført i løbet af sommerferien. Vi melder ud når opgaven er udført.

På lidt længere sigt: BOB henter data i et "SolR"-indeks
BOB-basens grænseflader henter bestillingsdata fra bestilsystemets database gennem en webservice (OpenFindOrder), som søger direkte ned i en Oracle-database. Nogle af de søgninger der laves denne vej (fx søgning efter bestillinger med et bestemt forfatter/titelord) udfører systemet nærmest "pr. definition" temmelig langsomt. For at speede søgetiden for webservicen op, dublerer vi BOBs data i form af et såkaldt SolR-indeks. SolR-indekser er kendt for hurtige svartider, og vi kan derved aflaste bestilsystemets Oracle-database ved at flytte webservicens søgninger efter data til det langt hurtigere SolR-system.

Dette er en lidt større udviklingsopgave; men vi er godt i gang. Vi forventer at kunne tage "SolR-BOB" i brug i løbet af 4. kvartal 2012.

Og så regner vi med at problemet med dårlige svartider og timeout er løst.

Kommentarer: