Brugerpanel til bibliotek.dk

Vi laver hvert år en brugerundersøgelse af bibliotek.dk. Men vi vil gerne være sikre på at få svar fra et repræsentativt udvalg af bibliotek.dk's brugere. Fx svarer andelen af unge der besvarer brugerundersøgelsen slet ikke til den andel der i virkeligheden bruger bibliotek.dk. Derfor vil vi oprette et brugerpanel til bibliotek.dk.

Brugerpanelet skal bruges til at vurdere helt konkrete nye funktioner og i forbindelse med tests samt til generelle brugerundersøgelser. Aktiviteterne i brugerpanelet vil oftest foregå via nettet.

Kontakt gerne slutbrugere der vil være oplagte at have med i sådan et panel - og  bed dem udfylde dette spørgeskema så vi kan få glæde af deres synspunkter og holdninger til bibliotek.dk.

Spørgeskemaet er aktivt indtil 14. september og findes også på forsiden af bibliotek.dk.

Kommentarer: