E-bøger i bibliotek.dk nu uden bestilknap

Det har længe været et ønske at bestilmuligheden i bibliotek.dk på e-bøger med begrænset adgang blev fjernet. For at kunne gøre det skulle vi imidlertid vide hvad en e-bog var!

Det har Bibliografisk Råd så kæmpet med og denne definition blev vedtaget i vinter:

"En e-bog er en tekst- og/eller billedbaseret publikation i en elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale enheder. Publikationen skal fremstå som en samlet læsbar enhed".

Den er nu implementeret i DBC's poster, og formentlig er en del biblioteker i gang med at kode deres poster - hvis de afleverer poster på e-bøger til DanBib og bibliotek.dk.

Vi har derfor fjernet bestilmuligheden på de e-bøger der er mærket som e-bog med adgangsbegrænsning. I stedet for knappen ses nu denne tekst:

 ebog uden bestil

Hvis I vil undgå at jeres e-bøger får bestilknap skal de kodes således:

felt 008 delfelt w=1

OG

felt 008 delfelt n=b eller c

Kommentarer: