Fremtidig katalogisering af bokse med flere film og tv-serier


Tilbage i foråret 2012 havde vi to høringer her på bloggen vedrørende registrering af bokse med flere film og tv-serier.
Der var  overvejende stemning for at skifte praksis til den nye metode på trods af større udgifter til klargøring, men der var også indlæg, der argumenterede imod.

Da der er tale om nationalbibliografiske registreringer, forelagde vi sagen for Bibliografisk Råd:


Registrering af filmbokse i Dansk billedfortegnelse.
Efter gentagne henvendelser fra biblioteker, der har problemer med håndtering af  store bokssæt,  har vi haft arbejdet med udvikling af en ny model for registrering af filmbokse og haft to høringsrunder blandt biblioteker og leverandører:
Modellen og høringerne fremgår her:

Skal bokse med flere film eller en tv-serie registreres på en anden måde fremover?
Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Modellen går i hovedtræk ud på følgende:
Vi katalogiserer indholdet af en boks enten som en serie eller som et flerbindsværk.
Valg af metode afgøres ud fra den titel der fremgår af selve filmen og ikke ud fra indpakning/omslag:

  • Hvis en fælles titel kun fremgår af indpakning/omslag, mens selve filmen har en selvstændig titel, katalogiseres som serie.
  • Hvis en fælles titel fremgår som hovedtitel på selve filmen katalogiseres som flerbindsværk med bindposter på hver naturlige klargøringsenhed – som oftest den enkelte disc.

Blandt bibliotekerne er der overvejende stemning for et skift til den nye model (selv efter at leverandørerne har anskueliggjort de økonomiske konsekvenser), mens leverandør af materialerne er mere skeptisk.
Enkelte biblioteker udtrykker dog også skepsis  særligt med hensyn til tv-serier. Vi finder det dog ikke muligt at  lave særregler herfor.
Grænsen mellem tv-serier og filmantologi  er flydende (fx Beck-serien og Miss Marple) ligesom vurdering af spilletid ikke har vist som en farbar vej. Hvis vi skal lave om er det vigtigt at reglerne er enkle og uden fortolkningsvanskeligheder.
Statsbiblioteket har ligeledes været hørt og havde ikke problemer med en ny model.

Der vil for antologiers vedkommende ligeledes være den fordel ved den nye model, at sandsynligheden for match mellem fysisk udgave og netudgave forøges til gavn for brugerne. (På nettet udkommer materialerne ikke som bokse men som enkelttitler).

Bibliografisk Råd's holdning ønskes, da der er modsatrettede interesser mellem leverandører/enkelte biblioteker og flertallet af biblioteker, der har ytret sig i sagen.

Bibliografisk Råd konkluderede følgende:

Rådet har ingen indvendinger mod DBC’s model på trods af de ulemper det kan have for nogle tv-serier.

DBC planlægger derfor at gå over til den nye praksis pr. 25. oktober 2012. Nærmere beskrivelse vil fremgå af Bibliografisk nyt i forbindelse med ibrugtagningen.

Tak for de mange gode input til debatten!

Med venlige hilsner

Hanne Ekström
Anne-Mette Holm
Hanne Hørl Hansen

Kommentarer: