Status på BOB-svartider

Før sommerferien var BOB-svartiderne særdeles ringe, og vi fik mange berettigede klager fra jer. Vi fortalte om vores planer for udbedring i profblog-indlæg den 22.6. Udbedring af svartiderne i BOB-basen sker i to forskellige projekter:

  1. Først: reduktion af databasens størrelse og andre tekniske optimeringer, er udført i august måned 2012
  2. Dernæst: flytning af BOB-basens søgning efter bestillinger til ny søgeplatform ("SolR-BOB"), inden udgangen af 4. kvartal 2012

Hvor langt er vi?

Arbejdet med 1. reduktion af basens størrelse blev færdigt i løbet af juli-august 2012. Vi kunne med det samme konstatere at det havde gavnlig effekt på svartiderne, med færre timeout-fejlmeddelelser. De timeouts der kom, ramte hovedsageligt de brugere der åbnede "DanBib-til-os" eller "DanBib-fra-os"-fanebladene.

Det skyldtes at disse faneblade åbnede med en søgning på "Alle" forekomster af bestillinger. Dette ændrede vi med en ny version af Netpunkt, som blev sat i drift den 18. september 2012 (som også rettede nogle andre småfejl i BOB-grænsefladen). Herefter åbner DanBib-til-os og DanBib-fra-os-fanebladene  med en søgning på alle "Ubesvarede" bestillinger. Dette er meget færre end "Alle", og vil bevirke at siden altid åbner uden timeout.

Når siden således er åbnet, kan du så gå videre med at søge på de bestillinger du har brug for at få vist, ud fra dato, bestilId eller svartype m.v.

Så status er her i efteråret 2012: det er blevet bedre, omend det ikke perfekt endnu.

Status på "SolR-BOB"

Trin 2 i Projekt Bedre svartider er at flytte alle BOBs søgninger til et såkaldt SolR-indeks. SolR er den søgeplatform som DBCs brønd anvender og som er kendt for hurtige svartider. Arbejdet med udvikling af dette er overstået, og vi er i gang med test og driftsmodning. Vi skønner stadig at denne nye version af BOB-systemet er i drift inden udgangen af 2012.

Dermed regner vi med at løse de sidste problemer med lange svartider i BOB, herunder også fx problemet med at søge bestillinger ud fra forfatter-titel-oplysninger inden for en rimelig tid.

Kommentarer: