Kvitteringssiden i bibliotek.dk - forslag til nyt indhold

Når man sender en bibliotek.dk bestilling afsted, får man på sidste side i bestillingen (trin 5) en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne (VIP B.4. Tekster til brugeren).

I forbindelse omlægningen af bibliotek.dk, bl.a. til ny grænseflade, er vi også i gang med at se på teksterne på alle trin i bestillingen. Kvitteringssiden bærer præg af, at den rummede vigtig information i de første år i bibliotek.dk's levetid, og mange af teksterne ser ikke ud til at have været rørt siden 2000 :-)

Kulturstyrelsen har godkendt at vi nedlægger teksterne på bestillingens sidste side (kvitteringen) og erstatter dem med et link til brugerens lånerstatus i bibliotek.dk, hvis denne er tilgængelig - alternativt et link til lånerstatus i jeres katalog.

Ændringen vil først blive synlig i den nye bibliotek.dk grænseflade.

Har I noget information, som er vigtig for jer at komme af med på kvitteringssiden? Kommentér her på siden eller i en mail.

kvitteringstekst2

Kommentarer: 

kvitteringssiden bibliotek.dk

Skrevet af Gitte Andersen den 16/11 2012 15:48
Nu er det ikke for at pudse nogen glorie, men har vi da omend sjældent rettet eller ændret på teksten i kvitteringen, f.eks med information om ændring af hidtidig praksis for at kunne låne pr. januar 2012.

Det kan da godt være, at det ikke er på kvitteringen, de oplysninger hører hjemme, ligesom de andre om praksis vedrørende behandling af bestillingen, afhentning og yderligere info.

Når det skal erstattes af link til lånerstatus, skal der være plads til den type generel information i lånerstatusbilledet. Det kan jeg ikke lige overskue, om der er plads til hos os lokalt.

Eller der skal kunne indsættes tekst fra det lokale bibliotek i bibliotek.dk lånerstatusen, hvor det i dag er den generelle bibliotek.dk tekst, bl.a med forbehold for om statusoplysningerne kan vises.

Det er min opfattelse, at det,der er svært for brugerne at forstå i forbindelse med afgivelse af bibliotek.dk-bestillingen, er hvorfor bibliotek.dk tilbyder dem meget mere, end vi lokalt kan honorere for dem. Der er en daglig argumentation med brugere i forhold til de bestillinger, der af forskellige årsager ikke automatiseres.

Hvis det kan afhjælpes f.eks. med at det lokale bibliotek fremhæves bedre i forbindelse med lånerstatusopslaget i bibliotek.dk, så ser jeg gerne det.
De nye retningslinjer for lånesamarbejde anbefaler, at alle biblioteker har en servicedeklaration. Man kunne også overveje, om der skal kunne linkes direkte til den i forbindelse med afsendelse af bestillingen.

Noget er der efter min opfattelse behov for, og link til lånerstatus, som vi kender dem i dag, gør det ikke alene.

Gitte Andersen
Odense Centralbibliotek