Klassemærke i biblioteksejede foreløbige poster

Vi har fået henvendelse fra nogle biblioteker med ønske om, at bibliotekerne får mulighed for at tilføje klassemærke til foreløbige poster - altså biblioteksejede poster med 652 *m UDEN KLASSEMÆRKE og 008 *v 4 – dette for at klargøring af titlerne kan gøres færdig på et tidligere tidspunkt i processen, end det er muligt i dag, hvor klassemærke tilføjes ved færdigregistrering af materialerne.

Indsættelse af klassemærke vil kunne resultere i fejlagtig klassificering og dermed senere rettelser, men det er de institutioner, som har ønsket denne mulighed, villige til at acceptere. 

Af hensyn til fremfinding og vedligehold af basen, skal de foreløbige poster stadigvæk indeholde teksten "Uden klassemærke". Et forslag til praksis vil derfor kunne være at det midlertidige klassemærke sættes i 652 delfelt m og teksten UDEN KLASSEMÆRKE i 652 delfelt p.

Vi vil gerne høre jeres holdning til muligheden for at tilføje klassemærker på foreløbige poster og de fordele og gener, det måtte kunne medføre.

Lad os høre hvad I mener inden 1. december.

Kommentarer: 

Klassemærke i foreløbige poster

Skrevet af Åge Hedley Petersen den 06/11 2012 11:08
Denne mulighed har vi jo hele tiden haft i det lokale felt G52; men har sjældent praktiseret det på grund af risikoen for rettelser. I stedet kunne vi ønske os en hurtigere tildeling af klassemærker - især ved skønlitteratur burde det være muligt at gøre det samtidig med den foreløbige registrering - og det gælder også for ordningselementet i felt 100.

Det kan stadig være en ret stor manuel arbejdsopgave, at gennemgå de leverede rettelser hver uge.

Klassemærker i foreløbige poster

Skrevet af Hans Jørgensen den 08/11 2012 12:34
Brønderslev Bibliotek siger ja-tak til klassemærker i foreløbige poster.

Klassemærke i biblioteksejede foreløbige poster

Skrevet af Grethe Kvist den 08/11 2012 12:55
Det er ikke gjort med klassemærke. For at kunne udskrive korrekt label, skal man jo også kende hovedordningselement. Det er ikke altid let at gennemskue på forhånd, hvad materialet kommer til at stå under (flere forfattere, redaktør, interviewer osv.)
Jeg har også sommetider rettet foreløbige poster til med forfatter og dk, for at bøgerne kunne indgå hurtigt. Jeg har kun gjort det, når jeg var sikker, dvs. som regel ved romaner.
 

Klassemærke i foreløbige poster

Skrevet af Hanne Jensen den 08/11 2012 14:30
Det ville være godt at få klassemærke på foreløbige poster, og også meget gerne forfatterangivelse i felt 100. P.t. beriger jeg posterne med foreløbigt klassemærke (felt G52), for ikke at materialerne skal vente for længe. Så må jeg tage evt. rettelser når de kommer.

Klassemærke i foreløbige poster

Skrevet af Inge Marie Rasmussen den 09/11 2012 09:28
Herning Bibliotekerne vil meget gerne have klassemærke i foreløbige poster.
Det ville være rigtig godt, hvis der kan findes en løsning, så man i visningsformaterne både ser det foreløbige klassemærke og UDEN KLASSEMÆRKE, eller evt. en anden markering, så man straks er klar over, at det er en foreløbig post man ser på.

Klassemærke i biblioteksejede foreløbige poster

Skrevet af Ann-Berit Wichmann Jensen den 09/11 2012 12:27
har ikke i dag mulighed for at drøfte det med kolleger her i Odense, men jeg synes, at vi har rigeligt med rettelser allerede med dbc's postrettelser.
Der vil helt sikkert komme mange flere rettelser, hvis dette indføres, både af klassemærke og hovedordningselement eller titler.

En foreløbig post er nu en gang foreløbig, og man skal ikke gerne som katalogisator føle sig "tvunget" til at fastholde et foreløbigt klassemærke eller andet, der viser sig at være ukorrekt, bare for ikke at genere andre med rettelser

Hvordan kan man iøvrigt få besked om rettelser af biblioteksejede poster?

Klassemærke

Skrevet af Annika Elm Pedersen den 12/11 2012 12:02
I Hvidovre benytter vi også muligheden med g52 og jeg synes ikke det er så voldsomt et problem, hvis den færdige post har et andet dk5 end hvad vi har besluttet. Jeg støtter en hurtigere tildeling af klassemærker og at de færdige poster kan komme ind i systemet med det samme. Jeg synes specielt det er med faglitteraturen at det kan give ekstra arbejde, hvis bøgerne kommer før posterne er opdateret og dermed ikke får dk5 på labelen.

Klassemærke i forløbige poster

Skrevet af Ellen Melchiorsen den 13/11 2012 11:44
På Aalborg Bibliotekerne kan vi fuldt ud tilslutte os kommentaren fra Ann-Berit, Odense. Jeg synes at det er problematisk, hvis man begynder at tildele materialet klassemærke, før man sidder med det aktuelle materiale i hånden. Tildeling af klassemærker skulle helst ikke være efter gæt, men ud fra en faglig vurdering. Frygter også risikoen for at mængden af rettelser vil stige.
Ideen med foreløbige poster var vel en hurtigere synlighed i katalogen og det fungerer.
Med opstillingen "uden klassemærke" i katalogen synliggør vi jo også for både kolleger og brugere, at posten er ufuldstændig og at materialet er undervejs.

Klassemærke

Skrevet af Maria Sofie Rousing den 20/11 2012 09:56
Det er ikke en mulighed vi vil benytte i Aarhus. Vi vil dog være glade for en hurtigere tildeling af klassemærker og mindst mulig rettearbejde

Jeg vil tilkendegive min sympati til dem, der ser forslaget som en meget uhensigtsmæssig idé!

Skrevet af René Høtbjerg Øhlenschlæger den 26/11 2012 13:58
Jeg er naturligvis bekendt med, at man rundt om i kommunernes biblioteksvæsen (og på forskellige personalemæssige niveauer) kan undre sig over - ja, måske ligefrem irriteres over - at de udenlandske materialer ikke leveres 100% klargjorte (med klassemærke, titel osv. på bogryggen osv. – i.e. automodtagelse). For virker det ikke lidt omsonst, at biblioteket får et materiale leveret fra sin leverandør, for efterfølgende – altså efter katalogisering – at returnere selvsamme materialet tilbage til den samme leverandør, der jo ofte også skal klargøre materialet? Nej, det gør ikke. For som flere allerede har pointeret: der er ikke grund til dobbeltarbejde. Og det er, hvad en sådan praksis vil medføre – og det er vel og mærke dobbeltarbejde ved både omindbinding og omkatalogisering. Hvis det er et ønske om muligheden for automodtagelse af udenlandske materialer (som jeg har taget mig friheden til at fortolke nærværende forslags fundament som), så bør vi være mere ambitiøse – og ikke blot flytte de økonomiske omkostninger et andet sted hen.


"Det daglige katalogiserings arbejde"

Når man dagligt sidder med katalogisering, så ved man, at man ofte tildeler et materiale en anden klassifikation, end man på forhånd forestillede sig at tildele materialet. Og som det er pointeret flere gange i ovenstående kommentarer, så skal titel og ophav også klares i samme omgang, hvis det skal være meningsfuldt. Og derved vokser faldgruberne for fejl eksponentielt. For ofte er titlen ikke helt som forventet (eller som man måske havde fået oplyst ved forlag/leverandør), måske har materialet flere ligestillede ophav (mod det forventede ene ophav), og/eller måske skal der laves en sondring i forhold til andre udgaver, så man kan differentiere materialet fra andre lignende materialer. Alle elementer, der har betydning for at få klargjort materialet korrekt. Det ved vi ude på bibliotekerne, og det ved man hos DBC.


"Det daglige rette-arbejde"

Ønsker man at eksperimentere med foreløbige klassificeringer osv., så kan man lokalt bruge G52, som nogen allerede har foreslået. Men der er ingen grund til at belaste alle landets folkebiblioteker med noget der vil skabe en masse problemer. I København bruger vi en del rette-resurser på materialer der enten er forkert klassificeret, har forkert titel, forkert ophav og/eller ikke er sondret. Det er et dagligt foretagende, både i forhold til alle DBCs rettelser på BKR-listen og alle de fejl, som vi selv laver rundt omkring på bibliotekerne i forbindelse med katalogiseringsarbejdet. Nogle af fejlene, vi laver på bibliotekerne, vil ofte først blive afsløret, når der kommer en dansk udgave af samme materiale. For når en dansk udgave udkommer, så vælger DBC ikke altid at følge folkebibliotekernes klassificering - muligvis med rette. Men mere væsentlig er det dog, at når et materiale, der er katalogiseret ved selvsyn, øjensynligt kan klassificeres forskelligt, så er der jo ingen grund til at tro, at det vil blive bedre, hvis man ikke har materialet i hånden.


"Ønsker vi gode søgemuligheder for vores lånere?"

Hvis man ønsker at gøre det muligt, at få de udenlandske materialer gennem noget der minder om automodtagelse, så bør en diskussion nærmere vedrøre spørgsmål som: er de logistiske forhold mellem bibliotek og leverandør hensigtsmæssige? Kan folkebibliotekernes katalogiseringssamarbejde struktureres anderledes? Bør DBC følge klassificeringen af de udenlandske udgaver, hvis der foreligger en sådan? Dette sidste spørgsmål er (delvis) retorisk, men det illustrerer, at løsningen ikke er så simpel som sådan. Der er mange interessenter og mange penge involveret. Så det skal overvejes nøje, hvad der skal til, hvis vi skal give vores brugere de bedst mulige søgemuligheder til den for bibliotekerne bedst mulige pris. For naturligvis skal vi forsøge at effektivisere katalogiseringssamarbejdet. Men så lad os være ambitiøse, så vi sikre både gode søgeveje og en god økonomi. Der er i al ikke grund til dyrt dobbeltarbejde, hvis man kan undgå det. Og laver man posterne med både et ”Uden klassemærke” og med et klassemærke, så man kan se, at der er tale om en foreløbig post, så betyder det altså grundlæggende, at vi skal vurdere materialet en unødvendig ekstra gang.

Med venlige hilsner
René

Klassemærke på foreløbige poster

Skrevet af Bente Christiansen den 28/11 2012 09:50
På Roskilde Bibliotekerne er vi så old school at vi helst vil have klassemærke kommer på, når man sidder med materialet i hånden. Af og til giver et klassemærke sig selv bare ved forlagsomtale, men lige så ofte kræver det nærmere overvejelser.
Venlig hilsen
Bente Christiansen

Klassemærke på foreløbige poster

Skrevet af Lasse Nyrup den 30/11 2012 17:49
Hvis det formodede klassemærke bliver anført efter teksten "Uden klassemærke" vil der jo ikke være nogen tvivl om at det er det bibliotek der har oprettet posten, som har tildelt klassemærket foreløbigt, idet de korrekturlæste poste ingenlunde kan indeholde begge dele i feltet. Det forbliver netop synliggjort at det er en foreløbig post der er tale om.

Som klargøringsleverandør vil det medføre at vi kan færdigklargøre bogen og dermed spare bibliotekerne for både penge, men vigtigst af alt tid, da bogen ikke først skal sendes til biblioteket for endelig katalogisering, videresendes til indbinding/klargøring og så retur til biblioteket. I Biblioteksmedier mener vi afgjort at det vil forbedre servicen overfor låneren, og ikke mindst økonomien, både den direkte, men også den indirekte via hurtigere og dermed formodentligt flere udlån pr. bog.

Det er rigtigt at der vil være en risiko relateret til rettelser og ombinding, men vores klare opfattelse er at risikoen er meget lille, set i forhold til den markante serviceforbedring det vil medføre. Det er også rigtigt som Grethe Kvist hentyder til, at der er større risiko forbundet med etiketten, men det ser vi som en overkommelig problemstilling, da det er en relativt lille manøvre at producere en etiket, enten for biblioteket selv, eller for klargøringsleverandøren - igen set i forhold til en markant serviceforbedring.

I relation til Ann-Berit Wichmann Jensens bekymring omkring at føle sig tvunget til at fastholde et foreløbigt klassemærke, så mener jeg helt klart at der ingen grund er til at det skulle være tilfældet. Selvfølgelig kan der opstå situationer hvor det kan diskuteres om klassemærket skal være det ene eller det andet, men det er typisk også i tilfælde hvor angivelsen netop kan diskuteres. Omvendt skal en post jo rettes hvis den åbenlyst er forkert, jeg har bare stadig opfattelsen af at den risiko igen er relativt begrænset. Hvis man som bibliotek af den ene eller anden årsag ikke ønsker at anvende en post før den er færdigkatalogiseret, er der jo dybest set ingen forskel ved den nye model, da materialets ankomst og dermed eventuelle rettelse i den foreløbige post vil ske med præcis samme tidsfaktor som i dag.

Muligheden for automodtagelse vil så efterfølgende være en ikke uvæsentlig sidegevinst!

De bedste hilsner,
Lasse Nyrup - Biblioteksmedier


Biblioteksmedier betaler alle rettelser?

Skrevet af René Høtbjerg Øhlenschlæger den 20/12 2012 16:48
Kære Lasse,

Jeg vil undlade at kommentere nærmere på Biblioteksmedier som en ikke helt farveløs interessent i denne sammenhæng. Men jeg går næsten ud fra, at Biblioteksmedier ikke ønsker at underbygge sin påstand om denne "meget lille risiko" for fejlklassificering (m.m.) med følgende bindende tilbud til bibliotekerne, der måtte hoppe på ideen:

”Biblioteksmedier vil afholde alle udgifter til fejlrettelser (herunder alle lønudgifter til det personale, som bibliotekerne skal bruge til at samle fejlrettelser ind og sende dem til Biblioteksmedier).”

For hvis risikoen er så lille, som du mener, så er det jo en smal sag. Eller bedre: hvad er din dokumentation for denne risiko-påstand.

Venligste hilsner
René Øhlenschlæger - Københavns Biblioteker

Biblioteksmedier betaler alle rettelser?

Skrevet af Lasse Nyrup den 02/01 2013 11:29
Hej René,

Naturligvis er vi ikke farveløse i diskussionen - vi arbejder for et mere effektivt biblioteksvæsen, præcis som alle I andre i disse sparetider, og vender derfor alle de sten vi finder i jagten på optimering af processer.

Dokumentationen for min påstand har jeg svært ved at fremlægge i kvantitativ form, idet den udelukkende bygger på mine mange samtaler med biblioteksledere, bibliotekarer og administrative medarbejdere rundt omkring, og tendensen er klar og tydelig!

I forhold til fejlrettelser, så vil jeg ikke afvise at vi kan få strikket noget sammen i relation til omindbinding, MEN idet der ifølge min påstand, vil opnås store tidsmæssige besparelser, så mener jeg samtidig også at det enkelte biblioteks investering retfærdigvis bør være den smule egen tid der må bruges på en fejlretning her og der. Jeg fastholder min påstand om at det afgjort vil være en god investering.

Når det så er sagt, så henstiller jeg til, at den foreslåede procedureændring blot åbner en ekstra mulighed, som det enkelte bibliotek kan vælge at benytte sig af. Ønsker man ikke at gøre brug af klassemærket i en foreløbig post, kan man blot fortsætte som hidtil. Således er det op til det enkelte bibliotek om de vil være med på et mere effektivt indkøb af udenlandsk litteratur, eller om man hellere vil fortsætte den vante og mere langstrakte procedure.

Vi har ingen interesse i at afskære nogle fra at gøre som de plejer, men vi har klart interesse i at tilbyde flere forskellige måder at gøre tingene på, da ingen biblioteker er helt ens, og vi derfor ønsker at tilbyde serviceydelser der tilfredsstiller så mange som muligt.

De bedste hilsner,
Lasse Nyrup - Biblioteksmedier

Biblioteksmedier betaler alle rettelser?

Skrevet af René Høtbjerg Øhlenschlæger den 02/01 2013 17:18
Kære Lasse,
Som det allerede har været nævnt af flere kvalificerede personer, så står det frit for, at det enkelte bibliotek laver en klassificering i deres lokale felter, hvor de frit kan eksperimentere med klassificering. Hvis et bibliotek så ønsker at gøre brug af disse foreløbige klassificeringer i forbindelse med sin klargøring, så kan de lave en opkobling til sin materialeleverandør, der så kan bruge disse informationer til klargøringen. På denne måde vil Biblioteksmedier ganske let kunne tilbyde den ønskede service, da det således vil repræsentere det pågældende biblioteks ønske – uden at komplicere det for andre.

For fx skriver du i dit første indlæg, at der ikke vil ” ikke være nogen tvivl om at det er det bibliotek der har oprettet posten, som har tildelt klassemærket foreløbigt, idet de korrekturlæste poste ingenlunde kan indeholde begge dele i feltet”. Her glemmer du en basal ting: der er ingen hindring for, at et bibliotek inden ”korrektur” (i.e. selve katalogiseringen) ville kunne rette et klassemærke i danBib, hvis x bibliotek er uenige y biblioteks foreløbige klassemærke. Så hvis x bibliotek har lavet en foreløbig klassificering med det håb, at det er deres klassifikation, der er på materialet, når det kommer fra indbindingen, så kan de blive slemt skuffet, hvis y bibliotek har ændret klassificeringen i mellemtiden.

Du har da ganske ret i, at visse ting i forbindelse med klassificering kan være til diskussion. For det er - som andre humanvidenskaber - naturligvis ikke en eksakt videnskab. Det sagt, så er det dog heller ikke terningekast, hvor det hele kan være lige gyldigt . DBC og fx de folkebiblioteker, der laver katalogiseringsarbejde, er naturligvis i sit arbejde fokuseret på at gøre det således, at man sikre den bedst mulige formidling ud fra gældende regler. Det vil sige, at man ud fra en faglig vurdering har klassificeret et materiale efter gennemsyn og således, at materialet i såvel den digitale sammenhæng som i det fysiske biblioteksrum er ”placeret” sammen med andre beslægtede materialer. Denne faglige vurdering kan naturligvis være svær at gøre uden fejl. Det vidner bl.a. DBC’s rettelister om, og det vidner lokale rettelser om. Så at tro, at foreløbige gæt vil give mindre af dyrt kontrol- og rettearbejde, det synes jeg helt bestemt skal over trosstadiet inden en evt. praksis.

Fx har vi ved Københavns Biblioteker en stor erfaring med katalogisering af udenlandske materialer til folkebiblioteker, kvantitativt såvel som kvalitativt. Og her tendensen tydelig: der er meget ofte uklarhed i forhold til klassificering. Ja selv ved skønlitteratur er der ofte konflikt mellem det på forhånd formodede klassemærke og det klassemærke, som det ender med. I hele denne polemik om ”foreløbige klassemærker”, er det dog ikke kun klassificeringen, der er afgørende. Titler og ophav, der også skal bruges ved klargøring, kan der også være tvivl om i forhold til gældende katalogiseringsregler og formateringspraksis.

Jeg er helt med på, at man i disse tider skal gøre ting mere effektive, hvis det er muligt. Det er jeg som den ansvarlige person for katalogiseringsarbejdet ved Københavns Bibliotek jo mere end fokuseret på. For vi vil bestemt gerne have materialerne til vores lånere så kvikt som muligt. Men det må naturligvis være med et fokus på en procesændring, hvor der ikke flyttes et dyrt kontrol-led ud til bibliotekerne. Og det skal naturligvis være en proces, hvor den formidlingsmæssige side af sagen er på plads. Det er jo ikke blot få hundrede materialer, vi taler om, men tusindvis.

Men kontakt mig endelig, hvis I ønsker en dialog om en mere effektiv model, hvor effektiviteten sikres i alle led, kvalitativt og kvantitativt, for bibliotekerne såvel som jer leverandører.

Venligste hilsner
René Øhlenschlæger - Københavns Biblioteker

Klassemærke på foreløbige poster

Skrevet af Lasse Nyrup den 08/01 2013 17:43
Hej Rene,

Jeg er på ingen måde ude på at bagatellisere jeres faglighed som bibliotekarer. Det er også derfor jeg med respekt påstår at man kan vælge at anvende det nye tiltag eller ej. Så åbner det netop blot en ny mulighed uden at udelukke andre, tidligere procedurer.
Hvis et bibliotek opretter en foreløbig post med angivelse af et formodet klassemærke og sender en bestilling afsted til sin leverandør med henblik på at modtage materialet klargjort inden endelig katalogisering, så vil der for det første kun gå ca. 1 dag ekstra inden biblioteket modtager det, i forhold til hvis de havde bestilt det uklargjort. Dvs. at biblioteket kan foretage den endelige katalogisering, godt nok en dag langsommere end hidtil, men til gengæld have materialet på hylden umiddelbart efter - forudsat at de har ramt rigtigt med det foreløbige klassemærke, det er vi enige om! Hvis ikke de ramte rigtigt, vil denne rettelse således blive foretaget i katalogiseringsøjeblikket, og der påhviler så det aktuelle bibliotek samt leverandøren en opgave med at få bragt orden i sagen, MEN det påvirker altså kun dette ene bibliotek. Hvis et andet bibliotek så samtidig bestiller det samme materiale, men efter nuværende procedure, vil de modtage materialet og være nødt til at vente den ene dag der går før det første bibliotek modtager deres materiale og kan foretage den færdige katalogisering. Det forhindrer altså ikke det andet bibliotek i at fortsætte efter præcis samme mønster som de plejer. Tilbage står risikoen for en enkelt dags ekstra leveringstid i de få tilfælde, at to biblioteker der arbejder efter hver deres procedure, får bestilt den samme udenlandske bog, samme dag.

Jeg må indrømme at jeg ikke kan forstå bekymringen om at der skulle ske en eksplosiv stigning i antal fejl på den baggrund!

Du har ret at vi kan få fat i data på alle mulige måder, også via lokale felter. Men ved en sådan model har vi blot en situation der kræver tilpasning af IT til det enkelte bibliotek - og det er i hvert fald ingenlunde hensigtsmæssigt hvis vi snakker efficiens. Derfor bakker jeg op om en udvidelse af standarden, så alle dem der ønsker at speede leveringstiden på udenlandsk litteratur, har mulighed for det.

De bedste hilsner,
Lasse Nyrup - Biblioteksmedier

Fristen for kommentarer forlænges

Skrevet af Laura Mørkøv Holm den 21/12 2012 16:05
Vi forlænger fristen for kommentarer til ultimo januar, mens vi internt drøfter de indkomne forslag.

Nej tak til klassemærker i forløbige poster

Skrevet af Torbjørn Porsmose Rokamp den 07/01 2013 15:05
I Gentofte er vi fuldstændig på linje med René fra København, som har givet et flot overblik over de problematikker der følger i kølvandet på en mulig ændring.

Vi henstiller endvidere til at DBC evt. indkalder til et lille dialogmøde, hvor alle interesserede kan mødes og i den forbindelse imødegå mulige misforståelser.

Venlig Hilsen
Torbjørn Porsmose Rokamp

Klassemærke i biblioteksejede foreløbige poster

Skrevet af Birte Bornæs den 09/01 2013 14:22
Herning Bibliotekerne ønsker mulighed for at tilføje klassemærker til foreløbige poster. Den væsentligste årsag er, at vi ønsker at nedbringe tiden fra bestilling af bogen til vore brugere, både andre biblioteker og primære lånere, har bogen i hånden.
Herning Bibliotekerne har kompetente medarbejdere, som vil kunne foretage en faglig vurdering af hvilket klassemærke, den enkelte titel skal tildeles uden nødvendigvis at have materialet i hånden. Derved vil vi kunne automodtage de klargjorte bøger fra leverandøren og få dem i cirkulation hurtigere end nu. Vi ønsker alle et effektivt og kvalitativt indkøb af udenlandsk litteratur og vi vil i Herning meget gerne stille op som testbibliotek for at undersøge om risikoen for væsentlige flere fejlrettelser ved muligheden holder vand. Med venlig hilsen Birte Bornæs

Klassemærke på foreløbige poster

Skrevet af Steen Lund den 10/01 2013 10:48
Jeg kan af de mange kommentarer vurdere, at holdningerne til ideen er delte. Derfor bør problemstillingen afklares gennem en test, så fakta kommer på bordet.

Det har længe været meget besværligt er fakta at håndtere udenlandske bøger pga. de mangledende data. Der er to store uhensigtsmæssigheder for bibliotekerne:

1. Bøgerne er lang tid om at komme ud til lånerne
2. Det kræver ekstra mange ressourcer at håndtere bøgerne

Vi har erfaring med lean-projekter på en lang række biblioteker og det er tydeligt, at de udenlandske bøger er meget tunge at håndtere i forhold til de beskedne materialebudgetter. Og bøgerne er lang tid undervejs, da de sendes frem og tilbage mellem bibliotek og leverandøren inden de er klar til at indgå i bibliotekernes beholdning.

Jeg er af den klare opfattelse, at når der er et eller flere centralbiblioteker, som ønsker at teste ideen med at tildele klassemærke på forhånd, så bør der startes et projektforløb, hvor der kommer fakta på bordet, således at beslutningen kan tage ud fra dette grundlag.

Dette skal også ses i sammenhæng med, at potentialet er stort hvis det viser sig at fungere tilfredsstillende.

Jeg hestiller til at der igangsættes en projektperiode, hvor bl.a. Herning Bibliotek tester det.

Venlig hilsen
Steen Lund, Biblioteksmedier as

svar til Steen & Birte

Skrevet af René Høtbjerg Øhlenschlæger den 10/01 2013 13:40
Hej Steen & Birte,

Det er naturligt, at Bibliteksmedier har en interesse i denne sag. Alt respekt for det, der glæder skam, og Købehavns Biblioteker vil bestemt gøre sit til, at arbejdsgangene omkring katalogisering (og levering af materialer) effektiseres. Det ved Biblioteksmedier jo godt. For Københavns Biblioteker producerer langt den største del af de årlige folkebibliotekskatalogiseringer til danbib. Så vi bruger altså betydelige resurser, som vi løbende kigger på at nedbringe.

Dog er sagen om "foreløbige klassemærke" for det første et spørgsmål om Danbib-samarbejdet, hvor man er "forpligtet til at anvende relevante standarder samt efterleve Biblioteksstyrelsens [i.e. Kulturstyrelsens] standarder". Så hvorvidt, at der skal foreligge en åben test, det synes jeg ikke er Biblioteksmediers opgave at henstille til. Arbejdet i danbib og udviklingen deraf er først og fremmest et spørgsmål om, hvordan man sikrer et godt og troværdigt samarbejde om bibliografiske poster ud fra gældende standarder, så vi ikke skal have fat i materialer mere end højst nødvendigt. Her er det altså standarderne og danbib-deltagerne, der må tale sine sager. (I den forbindelse ville det være ønskeligt, at DBC diskussion/holdning ikke blot foregik internt, da DBC jo har en vis forpligtelse på dette område). Som Torbjørn fra Gentofte Bibliotekerne skriver, så burde DBC måske invitere til en danbib-kunder til et dialogmøde.

Det sagt, ser det dog kun ét enkelt centralsbibliotek, Herning, der har ønsket modellen (og testen). Så det er jo relativt let, at Bibliteksmedier sammen med Herning Bibliotekerne gør det via klassemærker i G52, som det er foreslået mange gange ovenfor, hvis man ikke ønsker at vente længere. Men igen, det er jo også useriøst - og hvem skal egentlig evaluere en sådan test, der jo også koster? Desforuden, så er det jo ikke kun klassemærket, det drejer - etc.

Min point er, at man bør kigge meget mere seriøst på problemstillingen - tænke det igennem og finde den bedste løsningsmodel. Fx. hvad hvis leverandøren kunne stille ét digitalt eksemplar, der er 100% identisk med det fysiske eksemplar, der bliver leveret, til rådighed. Så kunne man måske spare tid og kun tage fat i materialet til katalogisering én gang. Det eksempel, det ved jeg godt giver andre "problemer" ved leverandøren, der skal løses. Men den ideelle model må være, at vi kun skal have fat i et materiale til katalogisering én gang.

Venligste hilsner
René Høtbjerg Øhlenschlæger

klassemærke til foreløbige poster

Skrevet af Kirsten Boelt den 13/01 2013 13:28
Aalborg Bibliotekerne er meget interesseret i at få nye materialer hurtugt på hylderne,så derfor er vi med at at sætte klassemærker på foreløbige poster.Det er det meget nyttigt at Herning prøver at sætte klassemærker på foreløbige poster, så kan vi få nogle erfaringer, så vi kan komme videre på en mere sikekr grund.