bibliotek.dk/beta - flere funktioner er kommet til

I november kom den allerførste version af bibliotek.dk/beta, og siden er antallet af muligheder vokset. Der kommer som regel en ny version hver 14. dag med nye funktioner og rettelser af fejl.

Vi laver løbende brugertests (både netundersøgelser og tænke-højt-tests), og disse medfører ændringer i design, terminologi og navigation. Vi får en god viden som kan gøre den "endelige" version langt bedre end novemberversionen.

Siden november er blandt andet disse muligheder kommet til:

Specialsøgesider (artikler, bøger, film osv): de er ikke færdige endnu, men vokser med flere og flere muligheder. Primært beregnet til den trænede bruger samt til inspirationssøgning i genremuligheder m.m. På siden med Alle materialer (startsiden) er der også kommet link til at folde flere søgemuligheder ud. Der arbejdes fortsat med siderne.

Log ind - Min side - Favoritbiblioteker: vi har arbejdet en del med dette område så det på én gang ser nogenlunde overskueligt ud, men samtidig animerer brugerne til at logge ind og gemme favoritbiblioteker og personlige data. Men selve login-linket skal tydeliggøres. WAYF og NemId er på vej ligesom kurven er næsten klar i første version.

Visning: Vi arbejder både med hvilke data der vises, med rækkefølgen og med ledeteksterne. Lige nu har vi en brugerundersøgelse i gang om hvad vi skal kalde alle disse netmaterialer/e-materialer/online-materialer - så brugerne faktisk forstår hvad det er.
På vej er mulighed for at få vist alle poster på siden i fuldt format.
Links til Infomedia-artikler er også på vej ligesom de funktioner der skal være under "Find mere om" (fx Find titler der ligner) og "Anmeldelser" (fx Materialevurderinger og Infomedia-anmeldelser).

Facetter: Flere facetter er på vej. Vi skal have tydeliggjort facetterne incl. hvordan man til- og fravælger dem.

Sortering: man kan nu sortere sit søgeresultat.

Bestilling: vi gennemgår området for fejl og mangler (som mest skyldes at basen ikke er opdateret), af nye ting er kopi-bestilling hos Statsbiblioteket på vej.

Design - navigation: den nye version skulle være enklere, mere overskuelig og let tilgængelig. Det er den også blevet. Men brugerne er ikke udelt tilfredse: de vil have ikonerne (eller lignende) i det korte format tilbage, og de synes der er alt for meget luft mellem oplysninger i visningen og facetterne). Og en del andre ting - det arbejder vi videre med!

Basens indhold: omlægning af posterne til ny datamodel og indeksering i alle relevante registre tager længere tid end oprindelig beregnet. Vi skifter ikke fra gammel bibliotek.dk til ny som hovedversion før basen indeholder de samme kilder som den gamle bibliotek.dk og har løbende opdatering. Det vil formentlig først ske efter sommerferien.

Kommentarer: