Automatisk fjernlån af eget materiale: bedre test-information

Som det var

Indtil den 27. januar fik alle bestillinger på bibliotekets egne materialer testnoten Eget materiale: kandidat til automatisering (test). Og det uanset om:

  • materialet var hjemme på hylden hos jer
  • materialet var for nyt til automatisering
  • eller ville blive tilgængeligt lokalt inden 14 dage
  • eller der fx ikke fandtes andre relevante lokaliseringer.

En del Test-biblioteker har beskrevet dette som "ikke særligt brugbart". Det må vi give dem ret i og har derfor lavet det om.

Som det er nu
Nu (dvs. fra den 27.1.2014 ved middagstid) gennemløber "Test"-bestillinger i automatisk fjernlån af egne materialer det samme forløb som gælder for "Drift"-bestillinger, og får også skrevet de samme noter i bestillingen, når denne af den ene eller anden grund ikke laves til automatisk fjernlån.

Det betyder:

  • Hvis materialet er hjemme hos jer, får bestillingen alene noten Ikke automatiseret", men derimod ikke Kandidat til automatisering
  • Hvis materialet er for nyt, vil bestillingen få noten Eget materiale: materialet er for nyt
  • Hvis materialet er udlånt men forventes afleveret inden 14 dage, vil bestillingen få noten Eget materiale: afventer aflevering
  • Hvis materialet både er udlånt hos jer og i alle andre biblioteker, vil bestillingen få noten: Ikke på hylden
  • Og først hvis bestillingen består disse prøver, får den noten Eget materiale: kandidat til automatisering (test)

Noterne ses som hidtil i BOB-grænsefladen, se også tidligere blogindlæg: Automatisk fjernlåns af eget materiale den 9. december 2013.

Vi håber at disse ændringer vil gøre det nemmere for jer at vurdere resultatet af testopsætningen.

Hvornår kan I bruge Automatisk fjernlån af eget materiale?
For at det virker skal jeres bibliotek modtage bestillinger fra bibliotek.dk på jeres egne materialer, enten automatisk i form af NCIP-bestillinger eller maskinlæsbare mails, eller manuelt i form af opslag i BOB eller på almindelig læsbar mail.

Hvis I er et af de biblioteker der omdirigerer brugeren til jeres lokale webkatalog fra bibliotek.dk, kan I ikke bruge Automatisk fjernlån af eget materiale. Det skyldes at automatikken ikke håndteres i bibliotek.dk-grænsefladen, men af det underliggende bestilsystem. Derfor kræves at bibliotek.dk giver bestillingen videre til bestilsystemet (som ved NCIP-bestillinger). Men det sker ikke når brugeren "tvinges" til at klikke sig over i et webkatalog.

Forkerte lokaliseringer
Den nye bibliotek.dk-brønd har vist sig ikke at være helt ajourført med folkebiblioteks-lokaliseringer. Det har givet anledning til nogle henvendelser fra biblioteker, fordi bibliotek.dk og bestilsystemet troede at et materiale var lokaliseret til eget bibliotek; men lokaliseringen var slettet og indberettet til DBC for længst. Vi mener nu at en nylig omkørsel af lokaliseringerne til brønden har løst problemet, men støder I på det igen må I meget gerne kontakte http://kundeservice.dbc.dk.

Kommentarer: