Evaluering af automatisk fjernlån af eget materiale

I 2013 nedsatte DBC en arbejdsgruppe til projektet ”Automatisk fjernlån fra bibliotek.dk af egne materialer”.Projektet var en del af bibliotek.dk-udviklingsplanen, og det resulterede i et forslag om et forsøg i 2014 med faste parametre for funktionen.

46 folkebiblioteker og 11 forskningsbiblioteker har deltaget i testen - heraf har 35 sendt evalueringsrapport.

Alle de deltagende biblioteker ønsker at fortsætte med funktionen. Flere forskningsbiblioteker så dog gerne en ændring så hvert bibliotek kunne sætte egne parametre. En del folkebiblioteker ønsker at funktionen udvikles som service så brugere der har reserveret i lokalkatalogen får samme service som dem der reserverer via bibliotek.dk.

Bibliotekerne ser bl.a. disse fordele ved funktionen:
Lånerne har været meget glade for at få materialerne hurtigere og vi synes det er en fin måde at udnytte landets samlede materialebestand på.

Læs hele rapporten hvor der også er statistik på hvor meget fjernlån funktionen har genereret samt eksempler på "betalingsbalancer" (indlån/udlån).

Automatisk fjernlån også af eget materiale - evaluering

Kommentarer: