Automatisk fjernlån af eget materiale: vælg en profil

I VIP-basen kan bibliotekerne slå til at man ønsker at bestilsystemet gør forsøg på at automatisere bibliotek.dk-bestillinger på materiale der haves på brugerens bibliotek ("bibliotekets eget materiale"), men hvor der er kø. Funktionen blev udviklet i 2014-2015, og bruges af godt 70 folke- og forskningsbiblioteker i hele landet. Indtil nu har det ikke været muligt individuelt at trimme betingelser for om systemet skal prøve at automatisere disse bestillinger. De oprindelige betingelser for automatisering af eget materiale er:

 • Materialet skal være udlånt i egen bestand.
 • Der skal være et ledigt eksemplar på hylden i et andet bibliotek; der oprettes altså ikke reservering i andre biblioteker. 
 • Materialet må ikke forventes afleveret inden for 14 dage.
 • Materialet skal være mindst 365 dage gammelt.

Disse indstillinger har været gældende for alle der ønskede at tage denne funktion i brug, uanset bibliotekstype eller egne præferencer.

Særligt indstillingerne for forventet afleveringsdato og materialets alder var et kompromis mellem folke- og forskningsbibliotekerne. Repræsentanter fra forsknings- og fagbibliotekerne har - siden funktionen blev taget i brug - over for DBC ønsket enten nogle andre indstillinger, eller mulighed for at trimme disse værdier individuelt i VIP-basen (som man kan ved det "gamle" automatiske fjernlån).

På opdrag af DDB har vi nu udviklet systemet således at man nu kan vælge mellem 2 profiler for automatisk fjernlån af eget materiale:

Profil 1: Materialet:

 • er udlånt
 • forventes først afleveret efter 14 dage fra bestiltidspunktet
 • er hjemme på et långivende bibliotek
 • er mindst 365 dage gammel.

Profil 1 er altså de indstillinger der har været gældende for alle indtil nu, og udtrykker (især) folkebibliotekernes behov.

Profil 2: Materialet:

 • er udlånt
 • forventes først afleveret efter 10 dage fra bestiltidspunktet
 • er hjemme på et långivende bibliotek
 • kan være helt nyt .

Profil 2 er de indstillinger der er valgt af repræsentanter for FFU-bibliotekerne og udtrykker "forskningsbibliotekernes" behov.

Valg af profil sker i VIP-basen, afsnit E. Automatisk fjernlån, 2. låntager, hvor man også generelt vælger funktionen til og fra.

Alle biblioteker der indtil nu har kørt med funktionen slået til, har automatisk fået Profil 1 som valg. Så hvis I vil fortsætte med de indstillinger, skal I intet foretage jer. 

Det er kun hvis I ønsker at  skifte til Profil-2 - eller I ønsker at slå funktionen til eller fra helt generelt - at I skal ind i vip.dbc.dk og gøre noget.