83.8 Amerikansk skønlitteratur - nedlægges fra årsskiftet

På baggrund af henvendelser har vi spurgt om I ønsker engelsk og amerikansk skønlitteratur opstillet samlet.

DK5 klassificerer skønlitteraturen efter originalsproget jf. noten til 82-88: ” I grupperne 82-88 sættes skønlitteraturen, klassificeret efter værkernes originalsprog, f.eks. sættes belgisk, schweizisk, afrikansk eller canadisk skønlitteratur, skrevet på fransk i 82.”

Det vil sige, at skønlitteratur på sprog, som er udbredt uden for sprogets oprindelsesland, placeres under sproget uafhængigt af udgivelseslandet eller forfatterens nationalitet. Amerikansk (engelsk) skønlitteratur har dog haft sin egen gruppe under det engelske sprog, nemlig 83.8.

Der har ikke været den store respons her på bloggen 1 ja – og 1 nej. På facebook fik forslaget 10 likes. Da vi ved, at en del biblioteker allerede opstiller den engelsksprogede litteratur samlet, har vi besluttet at samle al engelsksproget litteratur under 83, uanset om det er skrevet på britisk engelsk, amerikansk engelsk eller en anden variant af engelsk.

Ændringen træder i kraft fra 2018.

Noterne i DK5 kommer fremover til at se således ud:

83 Engelsk skønlitteratur

Her sættes også amerikansk (engelsk) skønlitteratur.

 

83.8 Amerikansk skønlitteratur

Fra 2018: gruppen nedlagt

Amerikansk skønlitteratur sættes fremover sammen med den øvrige engelsksprogede skønlitteratur i 83.

Kommentarer

På gymnasierne er det ofte rart at kunne skelne. Det må også gerne være til at søge frem i bibliotekssystemerne. Hvordan kan vi det fremover? Kommer der særlige emneord på den amerikanske litteratur eller.....?

Der kommer ikke særlige emneord på amerikansk litteratur på skønlitteraturen. Det er derimod praksis at give emneord på f.eks. amerikansk litteratur til bøger eller artikler om forfattere, hvor forfatterens nationalitet ofte nævnes. Så hvis man søger i bibliotek.dk på: ldk=99.4 and em="amerikansk litteratur" kan man ved at udfolde facetten 'emne' finde navne på en række af de største amerikanske forfattere.
I modsætning til emneordene retter klassifikationen sig mod sproget - altså litteratur på amerikansk sprog skulle placeres i 83.8 tidligere. Det kan jo være vanskeligt at afgøre om et værk er på engelsk eller amerikansk, når man ikke har mulighed for at nærlæse bogen, og de værker vi registrerer på DBC er altovervejende oversat til dansk, som opstilles i skønlitteraturen, så det egentlige klassemærke er en biplacering. Derfor har det ofte været forfatterens nationalitet eller originalforlagets hjemsted, som vi har måttet støtte os til. Mange forlag har dog hjemsted både i London og New York og globaliseringen har medført, at vi ofte ikke har kunnet afgøre en forfatters nationalitet og sprog, - så på baggrund af en henvendelse fra et bibliotek, da flere biblioteker alligevel opstillede sammen, - og klassifikationen i øvrigt ikke tilbød samme service for f.eks. dialekter af fransk, så var det at vi spurgte bibliotekerne om deres holdning til en nedlæggelse af 83.8. Og vi fik ingen fagligt begrundede negative svar.

I gruppe 89 har vi også opdelingen mellem engelsk og amerikansk litteratur og som gymnasiebibliotekar vil jeg meget nødig undvære opdelingen, da det ofte er vigtigt om det er engelsk eller amerikansk i opgavesammenhæng.
Vil det stadig i katalogen være muligt at skelne mellem de to typer?

Nej, ændringen gælder ikke i 89 og 81

Morten Dahl Nielsens billede

Faaborg-Midtfyn vil gerne høre om nedlæggelsen af 83.8 er i drift? Så vidt vi kan se er der titler fra 2018 placeret i 83.8.
Vil der blive rettet opstilling på poster i brønden bagud?

Ændringen er taget i brug. Vi retter ikke bagud, men vi retter nye udgaver og oplag.
Ja, der findes en del poster, som ikke er rettet. Det drejer sig om meget nye oprettelser, som ikke er færdigkatalogiseret og korrekturlæst og om digitaliseringer af ældre litteratur, som registreres automatisk på baggrund af den trykte original, og derfor på dennes niveau både hvad angår katalogisering og klassifikation. Endelig kan vi jo have lavet fejl, dem vil jeg forsøge at finde og rette.