Bruger I information om rettelser og tilføjelser i poster lokalt?

Med nærværende indlæg ønsker vi respons fra såvel folke- som forskningsbiblioteker om brugen af rettelser i nationalbibliografiske poster og bibliotekskatalogiserede poster.
 

I forbindelse med folkebibliotekernes overgang til FBS og den deraf følgende udfasning af de ugentlige dataleverancer, er det relevant at revurdere indhold og publicering af rettelsesmeddelelser i vores poster.

Rettelser i FBS
Med FBS slår rettelser umiddelbart igennem (folkebibliotekerne er direkte tilkoblet DBC’s post) og skal ikke som før ugentligt rent fysisk køres ind i lokalkatalogen.

Rettelser i opstillingsdata medfører i FBS-regi dannelse af påhængspost med de gamle opstillingsdata. Man kan enten vælge at fortsætte med den hidtidige opstilling eller man kan vælge at rette materialet og posten til den nye opstilling.

Det er bl.a. denne ændring, der giver anledning til en revurdering af praksis for at gøre det så stringent og enkelt som muligt.

Hidtidig praksis
Særligt betydningsfulde rettelser og tilføjelser kan søges på katalogkoden BKR. En note om rettelsen fremgår derudover af felt 990 i posten.

Særligt betydningsfulde rettelser er primært ændringer med betydning for opstilling. Tilføjelser er primært ny eller ændret samhørende-note eller serie i bibliotekskatalogiserede poster.

Rettelser vedrørende mindre betydningsfulde rettelser/tilføjelser på bogområdet eller andre materialer kan søges på katalogkoden DAT. Rettede artikler og anmeldelser søges dog på katalogkoderne ABU og ANU.
  
Vi har brug for svar på følgende spørgsmål:

Spørgsmål til fag- og forskningsbiblioteker, der ikke bruger FBS
Vi vil gerne vide, om I systematisk ajourfører kopier af vores poster i jeres lokale katalog med de rettelser DBC foretager i vores poster.

I positivt fald vil vi gerne vide, hvordan I søger disse rettelser.

Spørgsmål til folkebiblioteker
Er der fortsat behov for direkte kommunikation af rettelser vedrørende:

a) Tilføjelse eller ændringer i noter om samhørende materialer?

b) Tilføjelse eller ændringer af visse typer af serieoplysninger?

c) Væsentlige ændringer i udgavebetegnelser?

d) Lukning af periodika med fortsættelsesnote?

Bruger I fortsat disse oplysninger til at rette/tilføje oplysninger på etiketter mv. eller andet?
 
Svar venligst på dette blogindlæg senest 1. december 2017

På forhånd tak for jeres input som vi vil bruge i vores bestræbelser på at tilpasse området i lyset af folkebibliotekernes overgang af FBS.

 

Kommentarer

Svaret for CBS Bibliotek (820120) er Nej, vi ajourfører ikke systematisk. Kun ved en aktiv handling efter behov.
Mvh Anette Koll

Louise-Koldings billede

Jeg søger jævnligt BKR-rettelser frem i Cicero i [katalogisering - råpost repositoriet] vha denne: marc.y08a="update" ´- og sletter lokale påhængsposter herfra (når materiale er fundet, hvis det drejer sig om opstillingsændringer).

Ved ikke helt om det er det I spørger om, men det er nemt og fint i forhold til de alenlange mails vi fik tidligere :-)

Vi retter systematisk:
Når vi indlæser dataleverancer fra Posthuset - eller via OAI i nærmeste fremtid, så vil ALLE poster blive flettet med de samme poster i basen og vi vil modtage en e-mail fra det lokale system, om de poster, hvor der er differencer i felter og/eller delfelter.
Systemet har flyttet de oprindelige divergerende oplysninger til lokale felter og indsat det nye indhold i de pågældende felter.
Disse lister gennemgås, og eksempelvis opstillings oplysninger rettes på materialerne.
Andre forskelle vurderes i hvert enkelt tilfælde og måske slettes de lokale felter.
a) og b) fanges sædvanligvis via oplysninger fra DBC's post i Materialevalget, hvor der ændres på gamle etiketter ved modtagelsen af eksempelvis 2. del af serie.
Ved d) tages der stilling til eventuel fremtidig opbevaring af det afsluttede periodika og om lokaliserings oplysninger dermed skal ændres.
Jeg er dog lidt usikker på, hvad I mener med 'direkte kommunikation': "Er der fortsat behov for direkte kommunikation af rettelser vedrørende:"

I Randers (773000) opsøger vi ugentlig alle poster markeret med UPDATE og retter disse, samt sletter påhængsposter. Vi opsøger også BKR(ÅR+UGE) ugentlig og gennemgår disse. Såfremt det er de nævnte, samhørende/serie/udgave/periodika lukning, så gør vi ikke noget ved det, da det typisk ikke er printet på vores label. Der kan dog også være ændringer hvor der eksempelvis er rettet fra 1 til 2 cd, dem forholder vi os til og printer nye labels til materialet.

Nej, jeg ajourfører ikke kopier af DBCs poster i vores lokale katalog med de rettelser DBC foretager i deres poster.

På Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (830520) à-jourfører vi ikke automatisk jeres poster i vores katalog. Dette sker kun i specifikke tilfælde. Vores profil og behov vedrører næsten udelukkende musikalier, herunder meget ny-komponeret og udenlandsk musik. Venlig hilsen Henrik Holmen

Gitte Boss Thomsens billede

Jeg vil meget gerne have mail vedr. rettelser, så jeg kan rette posterne fast/jævnligt i Cicero... og er helt ny i Cicero, så er ikke begyndt endnu...

I Vejen bruger vi samme praksis som Kolding.

I Egedal bruger jeg også samme praksis som Kolding - eller hvis jeg skal være helt ærligt, så burde jeg gøre det, men glemmer det ofte, da der ikke længere kommer en mail med rettelser ;-D

Vi vil meget gerne have mail med besked om rettelser. Siden 2006 har vi ikke fået dem af tekniske grunde. Vi har fået at vide, at det ikke kan lade sig gøre, da vores poster ikke ligger i samme base som folkebibliotekernes poster. Hvis vi kunne få disse rettelser igen, ville det være fantastisk

Vi tjekker også poster med UPDATE, men i modsætning til de fleste af jer, bruger vi ikke tid på at rette materialer fysisk. Dvs. vores påhængsposter med lokale opstillinger for lov til at blive

I Glostrup tjekker vi regelmæssigt poster med UPDATE og retter evt. materialerne

I Fredericia bruger vi samme praksis som Kolding. Rettelser hvor posterne er søgt frem i råpost repositoriet er ikke beskrevet i felt 990, så vi er nødt til at sammeligne fællesskabsposten med påhængsposten for at finde rettelsen. Det ville være en stor hjælp, hvis man kunne se beskrivelsen af rettelsen i et bestemt felt

Jane Eriksens billede

I Gladsaxe retter vi løbende poster ud fra Råpost Repositoriets 2 søgninger: marc.y08a="update posttypeskift" og marc.y08a="UPDATE opstillingsændring”, samt fortegnelsen med rettelser KK=BKR*.
Og vi retter både a), b), c) og d) jævnfør spørgsmåle oppe foroven...
Vi tager stilling fra materiale til materiale, om vigtigheden af rettelserne og beholder enten den lokale opstilling på påhængsposten og ser stort på rettelsen, eller retter til national opstilling og ændrer bibliografiske etiketter, samt bogrygge. Og som de andre biblioteker påpeger, skal man nogle gange sammenligne længe mellem fællesskabsposten og påhængsposten for at se hvad ændringen er / betyder. Lidt mere klar tale vedr. rettelser og felter, ville blive påskønnet :-)

I København er vi lige gået over til FBS og dermed ny praksis for rettelser. Vi kommer til at arbejde med rettelser på samme måde, som Randers Bibliotek beskriver deres praksis.

I Aalborg arbejder vi på samme måde som i Gladsaxe, undtagen "d", der ikke rettes.