Nyt netpunkt

Nyt netpunkt

Nyt netpunkt er i drift. Vi opfordrer til at prøve det af med det samme, selv om enkelte funktioner endnu ikke er klar, da bestillinger allerede fra 2. oktober 2018 kommer til at foregå herfra.

 

3. september 2018 sætter vi nyt netpunkt i drift. Du finder den på nyt.netpunkt.dk, og der ligger også et link på netpunkt.dk

Sådan gør du

  • Gå ind på nyt.netpunkt.dk
  • Login med dit sædvanlige login og password til netpunkt.

Nyt søgesprog
I nyt netpunkt skal du søge med CQL, som også bruges i Fælles Bibliotekssystem/Cicero, bibliotek.dk, DDB CMS, eReolen m.fl.

Du kan stadig bruge de søgekoder, du kender (fo, ti, em osv), men søgesproget er lidt anderledes.
Du skal fx bruge de booleske operatorer and, or, not, og du skal sætte "anførselstegn" om søgeord, hvis du bruger søgekoder eller skriver flere søgeord efter hinanden. Se mere på forsiden af nyt.netpunkt.dk.

Andet nyt
Nyt netpunkt har genbrugt bibliotek.dk funktioner, fx muligheden for at anvende filtre (facetter) til at tilpasse dit søgeresultat.
Du får også de specialsøgesider, som du kender fra bibliotek.dk.

BOB-basen findes i menuen til højre, og den ser ud og fungerer som du kender den.

Gammel og nyt netpunkt i en overgangsperiode
I en periode vil der være adgang til både det gamle og det nye netpunkt.

Den 2. oktober 2018 sætter vi et nyt bestil-system i drift på netpunkt (inkl. bibliotek.dk og BOB-basen). Og det kan kun spille sammen med nyt netpunkt.
Det betyder, at vi fra den dag lukker for bestil-muligheden på det gamle netpunkt, og at alle bestillinger herefter skal foregå via nyt netpunkt, inkl. ny BOB-base.

Du vil stadig kunne søge til verifikation, emnesøge osv. i det gamle netpunkt - og resten af året.

Dette kan du i en overgangsperiode kun via gl. netpunkt
Der er nogle funktioner, som ikke er helt klar endnu i nyt netpunkt, men du vil kunne søge i den primære base (Danbib folk, forsk, artikler - men ikke Library of Congress og ISSN Register), se lokaliseringer og bestille.

  • Du vil kunne søge i WorldCat, ArticleFirst, Bibsys, Libris og Emneordsbasen i det gamle netpunkt.
  • WorldCat og ArticleFirst-bestilinger skal i en overgang håndteres manuelt som en SKAF-bestilling i nyt netpunkt.
  • Skan/slå op i register kan foreløbig kun ske i gl. netpunkt.
  • Download af poster via Accept er ikke udviklet til nyt netpunkt og kan i overgangsperioden anvendes via det gamle netpunkt.

Du vil kunne søge til verifikation, emnesøge osv. i det gamle netpunkt resten af 2018.

Status for "De andre baser på netpunkt"
Litteraturtolkninger er kommet i databrønden som en del af Danbib for de biblioteker, der har abonnement. Senere vil litteraturtolkninger også blive tilgængelige i bibliotek.dk for de samme bibliotekers brugere.

Materialevurderinger som selvstændig base er på netpunkt i menuen til højre.

Send spørgsmål og eventuelle fejl og mangler til kundeservice.dbc.dk - skriv nyt.netpunkt.dk i overskriftsfeltet.

Mvh. DBC