Stor tilfredshed med DBC's kundeservice

Vi har undersøgt, hvor tilfredse I er med DBC's kundeservice, og hvad I synes om det nye kundeservice.dbc.dk.

Tak til alle jer, der har svaret.

Tilfredsheden med svarene fra kundeservice er meget stor - det er vi glade for. Der er også noget, vi kan gøre bedre - det vil vi arbejde på.

Det gode

Der er meget stor tilfredshed med DBC's kundeservice generelt, med de svar, vi giver og med åbningstiderne:

  • 98 % oplever DBC's kundeservice som "god" eller "meget god" og 98 % svarer, at de svar de får, er relevante og forståelige.
  • 99 % synes, at de altid eller for det meste får svar inden for en acceptabel tid.
  • 94 % finder, at åbningstiden (8.30-16.00) passer til deres behov.

Citat fra undersøgelsen:

"Jeg stiller spørgsmål og I svarer, endda ret hurtigt - what's not to like?"

 

Det knap så gode

Vi kan se af undersøgelsen, at vi ikke altid er gode nok til at informere jer ved fejl og nedbrud. Fremover vil vi med det samme gøre opmærksom på, at noget fejler. Nogle af jer skriver også, at I mangler information om, hvornår tingene fungerer igen.

Det kan I se på kundeservice.dbc.dk. Vi ændrer status til normal drift, når problemet er løst. det eksakte tidspunkt kan ses i driftsarkivet. Klik på Driftsarkiv. Her kan du finde information om, at en sag er løst og hvornår den er løst.

 

 

Den nye kundeservice.dbc.dk-side

Formålet med kundeservice.dbc.dk er, at den side skal være stedet, hvor I ser information om aktuel status på vores produkter, opretter sager og finder råd og vejledning.

Generelt finder i den nye side overskuelig og nyttig. Dog mener flere, at "Aktuel driftsinformation" skal stå øverst på siden. Det er noteret, og vi tager det med i overvejelserne, næste gang vi opdaterer siden.

På siden er der fire svartidsgrafer, hvor man kan følge svartiderne for fire webservices. Der blev efterlyst lidt mere information om, hvad gennemsnitstiden - det normale - skal være, så man kan se, om de aktuelle udsving er små eller store. Det er en god ide, som vi også ser på ved næste opdatering af siden.

 

FAQ på danbib.dk

Danbib.dk er en guldgrube af information om vores produkter og systemer. For at gøre det nemmere for jer at finde den information, I mangler her og nu, har vi oprettet en FAQ på danbib.dk: FAQ

Vi tilføjer løbende mere information, så kig her, hvis du har brug for viden om et af vores produkter.

Ifølge undersøgelsen mente 90 % af jer, at emnerne i FAQ'en er dem, I har brug for. Men sig endelig til, hvis der er et emne, der mangler.

 

Tak for hjælpen

Tak til jer, der deltog i undersøgelsen og for jeres kommentarer og forslag. De er meget værdifulde for os i arbejdet med kundeservice. Har I ideer eller spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i os.