Seneste blog-indlæg

Børnebøger: serieregistrering eller flerbindsværk?

Af Laura Holm den 5. april 2013 - 10:48
Tilbage i november/december 2012 spurgte vi på baggrund af en henvendelse fra et bibliotek, hvordan I helst så den stigende mængde børnebøger, der kan beskrives såvel som flerbindsværk som serie, registreret. Tilbagemeldingerne var klare: Hvis det kan lade sig gøre, ønskede man, at vi trak til serieregistrering. Tidligere indlæg og kommentarer til Børnebøger: serieregistrering eller flerbindsværk... Læs mere

bibliotek.dk/beta - flere funktioner er kommet til

Af Kirsten Larsen den 26. marts 2013 - 11:03
I november kom den allerførste version af bibliotek.dk/beta, og siden er antallet af muligheder vokset. Der kommer som regel en ny version hver 14. dag med nye funktioner og rettelser af fejl. Vi laver løbende brugertests (både netundersøgelser og tænke-højt-tests), og disse medfører ændringer i design, terminologi og navigation. Vi får en god viden som kan gøre den "endelige" version langt bedre... Læs mere
Kategori: 

BNG-poster i nationalbibliografien

Af Marianne Dybkjær den 6. marts 2013 - 9:30
Bibliotekernes NetGuide lukkede i 2011, men det betyder ikke at posterne er blevet glemt. Der er i den nationalbibliografiske tillægsaftale af 1.6.2011 afsat en kvote på 300 årlige nationalbibliografiske registreringer af dynamiske netressourcer. 300 poster er ikke meget, så for at få opbygget en anvendelig base med en vis volumen startede DBC med et projekt der havde til formål at registrere 1... Læs mere

Tidligere publicering af data- og kombileverancer

Af Per Nonboe den 14. februar 2013 - 13:28
DBC påtænker at omlægge arbejdet med registrering til Dansk bogfortegnelse og bibliotekskatalogiseret materiale, så vi kan afkorte den tid, der går fra registrering til publicering. Dette betyder, at vi kan publicere Kombileverancer og Nye og ajourførte poster 3 dage tidligere end i dag, og at poster til materialevalg og download fra Danbib også er klar 3 dage tidligere. Publiceringen af DBF som... Læs mere

Beslutning vedr. midlertidigt klassemærke i biblioteksejede poster

Af Laura Holm den 22. januar 2013 - 17:05
Vi har med opmærksomhed fulgt jeres indlæg på profblog’en vedr. ovenstående forslag og takker for de mange kvalificerede indlæg og den engagerede debat. For så vidt muligt at tilgodese alle biblioteker, har vi besluttet at: Midlertidigt klassemærke fremover kan tilføjes til foreløbige poster i felt 652 delfelt p. Bemærk i delfelt p! Heruover skal posten indeholde 652 *m UDEN KLASSEMÆRKE (generelt... Læs mere
Kategori: 

Skan er tilbage

Af Laura Holm den 7. december 2012 - 13:55
Skan-funktionen på netpunkt fungerer igen. Skan bruges til registeropslag. Her er et par ideer til hvad skan kan bruges til: Ex: Du ved at der er flere forskellige der hedder Steen Tinning og vil helst ikke have dem blandet sammen i din søgning. Skan på lfo=tinning steen, marker i registeropslaget (eller klik på) dén Steen Tinning du søger efter og klik på Find markerede. (Bemærk... Læs mere
Kategori: 

Børnebøger: serieregistrering eller flerbindsværk

Af Laura Holm den 15. november 2012 - 13:29
Skal børnebøger katalogiseres som serier fremfor flerbindsværker eller er det ligegyldigt? Det er vores oplevelse, at der de sidste år er udkommet rigtig mange børnebøger af typen: The vampire diaries, Pretty little liars, Shadow Falls, Veninder for altid, Vildheks, Infernus, Max Skræk mv. Ved valg af katalogiseringsmetode for disse lægger vi størst vægt på titelsidens præsentation af forholdet... Læs mere

Klassemærke i biblioteksejede foreløbige poster

Af Laura Holm den 5. november 2012 - 15:10
Vi har fået henvendelse fra nogle biblioteker med ønske om, at bibliotekerne får mulighed for at tilføje klassemærke til foreløbige poster - altså biblioteksejede poster med 652 *m UDEN KLASSEMÆRKE og 008 *v 4 – dette for at klargøring af titlerne kan gøres færdig på et tidligere tidspunkt i processen, end det er muligt i dag, hvor klassemærke tilføjes ved færdigregistrering af materialerne... Læs mere

Kvitteringssiden i bibliotek.dk - forslag til nyt indhold

Af Nanna Agergaard den 1. november 2012 - 12:40
Når man sender en bibliotek.dk bestilling afsted, får man på sidste side i bestillingen (trin 5) en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne (VIP B.4. Tekster til brugeren). I forbindelse omlægningen af bibliotek.dk, bl.a. til ny grænseflade, er vi også i gang med at se på teksterne på alle trin i bestillingen. Kvitteringssiden bærer præg af, at den rummede vigtig information i de... Læs mere

Udviklingsplan bibliotek.dk 2013 til høring

Af Nanna Agergaard den 31. oktober 2012 - 10:55
Forslag til udviklingsplan 2013 er sendt til offentlig høring med svarfrist 22. november 2012. Høringssvar sendes som email til post@kulturstyrelsen.dk Høringsoplægget findes på Kulturstyrelsens hjemmeside . Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen – både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Danskernes Digitale Bibliotek er... Læs mere