Seneste blog-indlæg

Hobbyindeks i DanBib og bibliotek.dk

Af Laura Holm den 16. juli 2012 - 11:40
Så er turen kommet til sidste indeks fra indekser.dk : Hobbyindeks. 834 poster i DanBib og bibliotek.dk er blevet beriget med noter og emneord fra Hobbyindeks. Indeks over afsnit i bøger for børn på dansk, der handler om hvordan man kan fremstille mange forskellige ting og sager. I kan søge posterne frem med søgningen kk=hob og kombinere med et ord i emne- eller fritekstfeltet og finde spændende... Læs mere
Kategori: 

Undervejs: Vis nærmeste åbne bibliotek

Af Laura Holm den 11. juli 2012 - 13:39
DBC er i gang med et projekt hvor data i VIP udbygges med nye felter til bibliotekernes indtastning og vedligeholdelse af åbningstider (med/uden betjening - sommer/vinter åbent - Borgerservice åbningstider etc.). Disse data kan så hentes via VIP webservice (ny version med navn Open Agency). Oplysningerne kan dermed bruges af alle interesserede: bibliotekernes grænseflader, i bibliotek.dk, Palles... Læs mere

Tilgængelighedskoder - lånes det ud?

Af Marianne Dybkjær den 27. juni 2012 - 10:04
Som vi før har orienteret jer om er det nu muligt at nuancere udlånsbegrænsninger i 096 *r med disse 5 koder: a Udlånes ikke b Interurbanlånes ikke automatisk c Udlånes ikke men kopi tages d Udlånes kun til bevogtede læsesale e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt Man kan søge i 096 *r med søgekoden tg, fx tg=a Poster med markering i 096 delfelt u, men ingen i delfelt r, får efter... Læs mere

Kurven i netpunkt

Af Laura Holm den 25. juni 2012 - 11:56
Du kan bruge kurven i netpunkt til at overføre, vise, printe eller maile markerede poster. Lav din søgning. Vælg at se dit søgeresultat i et format som har en tjekboks. Sæt tjekmærke ud for poster du ønsker at overføre til kurv. Klik på fanen Kurv. Marker de poster du ønsker at behandle. Vælg funktion (fx udskriv eller mail) og vælg det format du ønsker posterne i. Bemærk: hvis du sender posterne... Læs mere

Svartiderne i BOB-basen

Af Anders-Henrik P... den 22. juni 2012 - 9:49
- er ikke for gode. Ligesom I har oplevet problemer med svartider ved søgning i Netpunkt, oplever mange af jer med jævne mellemrum problemer med langsomme svartider og timeout ved søgninger i BOB-basen. Her er årsagen til problemerne nogle andre end i Netpunkt; hermed en kort redegørelse for hvordan vi vil forsøge at afhjælpe BOB-basens problemer, både på kort sigt og lidt længere sigt. På kort... Læs mere
Kategori: 

Søgning på e-bøger

Af Laura Holm den 14. juni 2012 - 15:45
Søgning på e-bøger kan ske med materialekoden ma=eb i bibliotek.dk og DanBib. Men hvornår er "noget" en e-bog? Styrelsens forslag til en definition af e-bog: "En e-bog er en tekst- og/eller billedbaseret publikation i en elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale enheder. Publikationen skal fremstå som en samlet læsbar enhed". I marc-posterne vil e-bøger på længere... Læs mere

Statsbiblioteket ud af base folk?

Af Kirsten Larsen den 6. juni 2012 - 16:45
Vi har i DanBib en baseafgrænsning der hedder base folk. Vi har i bibliotek.dk (på siden Kommandosøgning) en afgrænsning på Alle folkebiblioteker. Begge bruger en baseafgrænsning der har følgende historie: Oprindelig indeholdt den alle poster fra folkebiblioteker og andre biblioteker der havde status som folkebibliotek, dvs. også Depotbibliotek og Indvandrerbibliotek (nu: BiblioteksCenter for... Læs mere

Hvorfor værkvisning?

Af Kirsten Larsen den 1. juni 2012 - 16:20
Vi får af og til henvendelser om forkert værkmatchede poster, og også om hvad værkvisning overhovedet skal gøre godt for. De indlysende grunde kan måske glide i baggrunden så derfor en forklaring på hvorfor DBC har værkvisning i bibliotek.dk og Danbib. Hvis man ikke har værkvisning - hvad så? Man kan såmænd blot prøve efter i hovedparten af kataloger verden over og opleve: - forskellige udgaver... Læs mere

Kursus i katalogisering - er der interesse?

Af Nanna Agergaard den 22. maj 2012 - 11:05
DBC har gennem de sidste år fået en del henvendelser om afholdelse af kurser i katalogisering. Vi har også mærket et behov for disse kompetencer i forbindelse med de kurser i formatering, som vi afholder. Katalogiserings- og formateringsniveauet er grundlag for formidling af metadata - både den direkte og den indirekte - og derfor stadig en meget vigtig kompetence at have i biblioteks- og... Læs mere

Link til norsk og svensk biblioteksvejviser i netpunkt.dk

Af Laura Holm den 9. maj 2012 - 16:04
Nu er der links til norsk og svensk biblioteksvejviser i netpunkt.dk under Services. Gå ind under opsætning: Under Opsætning Søg markerer du hvilke services du ønsker at se: Læs mere