Seneste blog-indlæg

Blu-ray 3D film - køber I dem?

Af Kirsten Larsen den 17. december 2010 - 11:54
Der er begyndt at udkomme blu-ray film i 3D. På DBC skal vi tage stilling til om disse materialer er biblioteksrelevante og derfor skal bibliotekskatalogiseres. Er det en type film I vil anskaffe på bibliotekerne? Kommentér gerne her på bloggen. Læs mere

Ny bestilstatistik - nu med Palles Gavebod

Af Anders-Henrik P... den 15. december 2010 - 13:11
Statistikken over bestillinger via bestilsystemet ("BOB-basen") er nu udvidet med bestillinger fra Palles Gavebod. Palles Gavebod-bestillinger er hidtil talt med som bibliotek.dk-bestillinger, men er nu skilt ud i sine egne tabeller. Statistikken er derudover uændret. Vi opsamler løbende statistik fra bestilsystemets database og publicerer en ny statistik månedligt. Der er adgang til... Læs mere

Hvad er de mest udlånte materialer?

Af Kirsten Larsen den 14. december 2010 - 9:25
En national hitliste er på vej på bibliotek.dk. På basis af data fra "Andre-der-har-lånt" har vi fundet de mest udlånte materialer hos de biblioteker der afleverer data til servicen. Vi har fået data fra biblioteker siden september 2009, og modtager nu data fra 7 forskningsbiblioteker og 43 folkebiblioteker. I alt mere end 13 millioner udlån indtil nu. Listen bliver publiceret snart, og du kan jo... Læs mere

Test af VoxB - den nye fælles service for brugerskabte data

Af Marianne Dybkjær den 10. december 2010 - 12:35
Vil I være med til at teste VoxB - den nationale biblioteksservice for brugerskabte data? VoxB er etableret af et konsortium bestående af Københavns Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker, Herning Bibliotekerne, Statsbiblioteket og DBC med økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet blev søsat i august 2009, og vi forventer at servicen går i drift februar 2011. Læs mere om... Læs mere

Leif Andresen: Brønde, web service og bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 28. november 2010 - 18:13
I høringssvar fra Det Kongelige Bibliotek til bibliotek.dk høringen bliver peget på det nødvendige i at sikre at bibliotekerne kan genbruge funktionaliteter i bibliotek.dk via web services. Dette ønske ligger i forlængelse af bestræbelser i de sidste år og helt klart indenfor strategien for bibliotek.dk . Med de igangværende drøftelser om visionen om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) bliver... Læs mere

Ny version af BOB - ny BOB-vejledning

Af Anders-Henrik P... den 15. november 2010 - 16:20
Ny version af BOB Så er vi nået til den fjerde version af BOB-grænsefladen efter at vi gik i drift med nyt bestilsystem i juni 2010. Det er nu muligt at afslutte bestillinger manuelt i kategorierne DanBib-til-os og DanBib-fra-os . Gør således: marker de bestillinger du vil afslutte gå til Behandl markerede vælg linket Afsluttes manuelt Udover denne lidt større ændring er der en del tekniske... Læs mere
Kategori: 

DanBib udviklingsplan - forslag til plan for 2011

Af Kirsten Larsen den 15. november 2010 - 14:35
Udkast til DanBib udviklingsplan 2011 sættes hermed til høring. Høringsperioden er fra 15. november til 4. december 2010. Kommentarer til planen sendes til Kirsten Larsen Mere uformelle kommentarer kan gives til dette blogindlæg. Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan for 2011

Af Leif Andresen den 9. november 2010 - 9:39
Bibliotek.dk udviklingsplan for 2011 er sendt til offentlig høring. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007. 29. november 2010 er frist for kommentarer, som sendes via mail til post@bibliotekogmedier.dk med emnefelt bibliotek.dk 2011. Mere uformelle kommentarer gives her på profblog.bibliotek.dk. Resultater fra brugerundersøgelsen som blev... Læs mere

Undervisningsmateriale - bibliotek.dk

Af Nanna Agergaard den 5. november 2010 - 15:50
DBC sammen med Frederiksberg og Herning biblioteker udarbejdet et fælles undervisningsmateriale til bibliotek.dk (nationalt læringsmateriale), som kan anvendes i bibliotekerne. Projektet er blevet til med støtte fra Styrelsen for Bibliotek- og Mediers udviklingspulje for folke- og skolebibliotekernes udviklingspulje. Vi har igennem et par workshops vurderet, hvad der skulle være med, og det... Læs mere

NCIP-bestillinger - nu uden Catch-22

Af Anders-Henrik P... den 4. november 2010 - 16:09
Mange biblioteker tillader bestilling af tidsskrifter fra brugerne i bibliotek.dk selvom biblioteket selv har materialet. Dette er gjort for at undgå at brugeren tvinges over i det lokale katalog for at bestille, for blot dér at konstatere at biblioteket ikke har det pågældende hæfte/årgang. Men hvis man er NCIP-bibliotek, har bibliotek.dk indtil nu afskåret lånerne fra at bestille tidsskrifter/... Læs mere