Seneste blog-indlæg

Udviklingsplan 2010 i høring

Af Leif Andresen den 11. november 2009 - 13:14
Officiel høringsfrist er 2. december 2009. Styrelsen for Bibliotek og Medier har offentliggjort oplæg til høringen om bibliotek.dk udviklingsplan 2010: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/forberedelse-af-udviklingsplaner/ Der er som vanligt indkaldt mere officielle høringssvar, men alle er velkomne til at kommentere planen her på profblog.bibliotek... Læs mere

Afskaffelse af a- og y-markering

Af Nanna Agergaard den 28. oktober 2009 - 21:30
DBC påtænker at foretage en mindre ændring i registreringen af bibliotekskatalogiserede bøger (BKM). Ved ophøret af de trykte seddelfortegnelser blev principperne for afmærkning af BKM-titlerne videreført, således at A og H-afmærkingen fortsatte som en a og y afmærkning, hvor y-afmærkningen indholdsmæssigt svarede til den tidligere H-afmærkning. Historisk afspejler opdelingen en... Læs mere

Hvad nu med NORFRI?

Af Anders-Henrik P... den 27. oktober 2009 - 12:50
DBC har overtaget administrationen af medlemslisten for den danske del af NORFRI -samarbejdet. Henvendelse om optagelse som NORFRI-medlem sker nu til DBCs Kundeservice . NORFRI-samarbejdet er et frivilligt samarbejde om gratis ekspedition af fjernlån mellem biblioteker i de nordiske lande. NORFRI blev grundlagt af det nu hedengangne NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund)... Læs mere

Sådan bruges den nye lånerstatus

Af Marianne Dybkjær den 8. oktober 2009 - 14:46
Lånerstatus på bibliotek.dk findes nu som en funktion under Mit bibliotek.dk. Brugeren skal være logget ind for at bruge lånerstatus. Lånerstatus viser en oversigt over lån og reserveringer. Indtil videre må man bruge den manuelle løsning, der fungerer som hidtil. Det vil sige, at man kan se lånerstatus på sine favoritbiblioteker, et ad gangen. Klik på Tjek status på xxbibliotek. Brugeren skal så... Læs mere
Kategori: 

Ingen bestil-knap på betalingsbelagte netressoucer

Af Kirsten Larsen den 7. oktober 2009 - 16:32
I bibliotek.dk er der en lang række netressoucer med begrænset adgang: Brugeren skal være på biblioteket eller have en fjernadgangskode for at kunne bruge dem. Hovedreglen i bibliotek.dk med hensyn til bestil og netressourcer har hidtil været at - gratis ressourcer er der ikke bestilknap ved - betalingsbelagte ressourcer: noget svingende praksis alt efter aftaler, men fx posterne fra Licensguide... Læs mere

dvd'er som ikke kan lånes - ændring i bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 7. oktober 2009 - 16:30
Vi ved at mange brugere og mange biblioteker irriteres over dvd'er i bibliotek.dk som kan bestilles (af brugeren), men så alligevel ikke kan skaffes. Derfor har vi ændret praksis. Hovedprincippet i bibliotek.dk er at alt hvad der ikke er forbudt er tilladt! Dvs. at bestilknap kun fjernes på materiale som vi ved ikke kan lånes ud. Brugeren skal i princippet fx kunne bestille al dansk... Læs mere

Accessionsposter i bibliotek.dk - hvorfor

Af Kirsten Larsen den 7. oktober 2009 - 16:20
DBC registrerer mange materialer den dag de modtages med en foreløbig post - de såkaldte accessionsposter mærket ACC. Det gør vi for at bibliotekerne så hurtigt som muligt kan se posterne, og håndtere indkøb og reserveringer selvom der ikke er fulde data endnu. Posterne kommer også i bibliotek.dk - af samme grund. For de biblioteker der modtager bestillinger på helt nyt materiale, også selvom det... Læs mere

bibliotek.dk på mobilen

Af Leif Andresen den 7. oktober 2009 - 15:20
Skal vi rykke nu med bibliotek.dk på mobilen? Tidligere på året lavede DBC et notat Mobile grænseflader – tendenser og tjenester (se: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/mobile-graenseflader/ ) som blev drøftet på et møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk i maj 2009. Her var en klar opbakning til at gå i gang... Læs mere
Kategori: 

Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Af Kirsten Larsen den 17. september 2009 - 11:10
Vi er blevet opmærksomme på at en gammel regel (" håndbogsreglen "), måske ikke er hensigtsmæssig når der er tale om tidsskrifter. "Håndbogsreglen" går ud på: hvis brugerens eget bibliotek har materialet og det samtidig er markeret "ikke til udlån" i posten, ser vi bort fra egen lokalisering hvis samme materiale er til udlån i bare ét andet bibliotek. Og det betyder i praksis at brugeren kan... Læs mere

Andre der har lånt i drift

Af Marianne Dybkjær den 11. september 2009 - 8:15
Andre der har lånt-servicen er nu i drift på bibliotek.dk i en betaversion. Vi har fået en stor mængde data fra bibliotekerne, men vi vil gerne have meget mere for at få volumen på servicen. Især vil vi gerne have data fra forskningsbiblioteker. Afleverer dit bibliotek data? Se mere om aflevering af data i et tidligere blogindlæg: Aflevering af data Kommende tilpasninger Som nævnt er det en... Læs mere