Seneste blog-indlæg

Links til Infomedia på Berlingske Tidende fra 1990

Af Kirsten Larsen den 13. marts 2014 - 15:52
Nu er der links til Infomedia på 90% af artikelposter fra Berlingske tidende på ældre artikler fra 1990-2004 (fra medio 2004 har der i lang tid været links). Linksene kan ses i bibliotek.dk og DanBib. Baggrunden er et pilotprojekt finansieret af midler fra Retrokonverteringspuljen, der skulle afprøve om det var muligt at matche bibliografiske poster på avisartikler med de tilsvarende Infomedia-... Læs mere

BKM på digitale materialer

Af Nanna Agergaard den 11. marts 2014 - 13:50
Vi har modtaget henvendelser fra biblioteker, der i søgninger oplever at blive præsenteret for digitale ressourcer, som ikke er tilgængelige for det pågældende bibliotek. Hvis I i jeres materialevalg/søgninger er interesseret i kun at få fat i det, som I har adgang til, kan afgrænsning ske vha. af søge- og produktkoder. Vi beskriver: Hvordan du søger netressourcer som er gratis, hvordan du undgår... Læs mere

Skal pædagogiske spil kodes som computerspil?

Af Nanna Agergaard den 6. marts 2014 - 15:00
DBC's spilredaktion er i gang med overvejelser omkring kodning af pædagogiske spil. Eksempler på pædagogiske spil kan være undervisningsspillene: Kroppens krigere (Note: … Leg og lær. Uheldige Ulrik er syg så hans immunforsvar kommer på arbejde. Det er dit job at få forsvarscellerne til at samarbejde så de effektivt kan bekæmpe de indtrængende mikrober. Mon det lykkes at få Ulrik rask igen?) (2... Læs mere

Nyheder i bibliotek.dk februar 2013

Af Kirsten Larsen den 28. februar 2014 - 12:48
Der er en række nye muligheder og forbedringer på det nye bibliotek.dk: Nodesøgesiden har fået flere materialevalgsmuligheder - flere udfoldninger er på vej. Brug facetterne til at afgrænse yderligere fx på Emne, Form eller Målgruppe. Der er link til DBC Webarkiv når en e-ressource (PDF) findes dér. Der er lavet en række forbedringer af Emneoversigt . Flere er på vej, bl.a. muligheden for at... Læs mere
Kategori: 

Forskel på antal poster i ny og gammel bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 14. februar 2014 - 15:03
Søger man på det nye bibliotek.dk og på old.bibliotek.dk med det man synes er "nøjagtig den samme søgning", vil man ofte opleve at antal hits ikke er det samme. Hvorfor nu det? Det er der mange grunde til - her er en del af dem: Anden datamodel - anden enhedsmatch - anden værkmatch Den nye bibliotek.dk er lavet helt fra grunden. Nogle poster lagres kun i DKABM-format, de fleste dog både i dette... Læs mere
Kategori: 

VIP åbningstider

Af Laura Holm den 13. februar 2014 - 16:32
Så er der åbnet for indtastning af åbningstider i VIP i afsnit A.6 Åbningstider. Det er muligt at indtaste åbningstider for bibliotek med betjening og med selvbetjening og evt. Borgerservice og Lokalhistorisk arkiv. Næste skridt er at udvikle webservicen OpenAgency således at åbningstiderne kan bruges til: En slutbruger kan i bibliotek.dk se biblioteks- og borgerservice åbningstider her & nu... Læs mere

Automatisk fjernlån af eget materiale: bedre test-information

Af Anders-Henrik P... den 29. januar 2014 - 10:40
Som det var Indtil den 27. januar fik alle bestillinger på bibliotekets egne materialer testnoten Eget materiale: kandidat til automatisering (test) . Og det uanset om: materialet var hjemme på hylden hos jer materialet var for nyt til automatisering eller ville blive tilgængeligt lokalt inden 14 dage eller der fx ikke fandtes andre relevante lokaliseringer. En del Test-biblioteker har beskrevet... Læs mere

Kvitteringssiden i bibliotek.dk - ny praksis for hentning af tekster

Af Nanna Agergaard den 16. januar 2014 - 14:15
Når man bestiller et materiale i bibliotek.dk, får man på sidste side i bestillingen en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne. Vi varslede i 2012 , at vi ville ændre på praksis for, hvad og hvilken tekst der bliver vist på kvitteringssiden. Vi er på vej med link til lånerstatussiden, det kommer i bibliotek.dk i løbet af nogle uger. Men vi har allerede tilpasset sådan, at der... Læs mere

Har I brug for en offentlig version af bibliotek.dk?

Af Kirsten Larsen den 6. januar 2014 - 14:53
Til den gamle bibliotek.dk er der lavet en "offentlig version". I kan se en beskrivelse af den på danbib.dk. Beskrivelse af den offentlige version til bibliotek.dk Den kan bruges til computerne på biblioteket hvis I fx gerne vil have forvalgt eget bibliotek som afhentningsbibliotek eller vil have fjernet eventuelt gemte data løbende o.l. Vi ved at der er ret få der bruger den der er lavet til old... Læs mere

Retroposter mangler i ny bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 19. december 2013 - 9:30
Der er sket en fejl ved indlægningen af "retroposterne" i det nye bibliotek.dk. Retroposterne er de retrokonverterede poster fra ældre indekser: Avis kronik index 1940-1978 (artikler og anmeldelser) Dansk tidsskrift index 1935-1978 Dansk artikelindeks 1979-1980 Dansk anmeldelsesindeks 1979-1990 Artikler i bogform 1951-1970 Artikler i bøger, 1981-1989 Bjørnum, Ove: Sangindeks. Bibliotekscentralen... Læs mere