bibliotek.dk

bibliotek.dk/beta - flere funktioner er kommet til

Af Kirsten Larsen den 26. marts 2013 - 11:03
I november kom den allerførste version af bibliotek.dk/beta, og siden er antallet af muligheder vokset. Der kommer som regel en ny version hver 14. dag med nye funktioner og rettelser af fejl. Vi laver løbende brugertests (både netundersøgelser og tænke-højt-tests), og disse medfører ændringer i design, terminologi og navigation. Vi får en god viden som kan gøre den "endelige" version langt bedre... Læs mere
Kategori: 

Kvitteringssiden i bibliotek.dk - forslag til nyt indhold

Af Nanna Agergaard den 1. november 2012 - 12:40
Når man sender en bibliotek.dk bestilling afsted, får man på sidste side i bestillingen (trin 5) en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne (VIP B.4. Tekster til brugeren). I forbindelse omlægningen af bibliotek.dk, bl.a. til ny grænseflade, er vi også i gang med at se på teksterne på alle trin i bestillingen. Kvitteringssiden bærer præg af, at den rummede vigtig information i de... Læs mere

Udviklingsplan bibliotek.dk 2013 til høring

Af Nanna Agergaard den 31. oktober 2012 - 10:55
Forslag til udviklingsplan 2013 er sendt til offentlig høring med svarfrist 22. november 2012. Høringssvar sendes som email til post@kulturstyrelsen.dk Høringsoplægget findes på Kulturstyrelsens hjemmeside . Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen – både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Danskernes Digitale Bibliotek er... Læs mere

E-bøger i bibliotek.dk nu uden bestilknap

Af Kirsten Larsen den 31. august 2012 - 11:30
Det har længe været et ønske at bestilmuligheden i bibliotek.dk på e-bøger med begrænset adgang blev fjernet. For at kunne gøre det skulle vi imidlertid vide hvad en e-bog var! Det har Bibliografisk Råd så kæmpet med og denne definition blev vedtaget i vinter: "En e-bog er en tekst- og/eller billedbaseret publikation i en elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale... Læs mere

Opdatering af Emneoversigt på bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 31. august 2012 - 11:27
Emneoversigten på bibliotek.dk er opdateret med nye emner. Blandt de nye muligheder er: velgørenhed, Lego, Lean, nethandel, Novo, sociale medier, reality-tv, Google, subkulturer med hooligans og hip hop-kultur som undergrupper, dyreetik, al-Qaeda - og mange andre. Emnerne udvælges ud fra brugerforslag, helt nye emner eller ældre emner som der nu er en vis mængde dansk litteratur om. I er altid... Læs mere

Brugerpanel til bibliotek.dk

Af Marianne Dybkjær den 21. august 2012 - 14:55
Vi laver hvert år en brugerundersøgelse af bibliotek.dk. Men vi vil gerne være sikre på at få svar fra et repræsentativt udvalg af bibliotek.dk's brugere. Fx svarer andelen af unge der besvarer brugerundersøgelsen slet ikke til den andel der i virkeligheden bruger bibliotek.dk. Derfor vil vi oprette et brugerpanel til bibliotek.dk. Brugerpanelet skal bruges til at vurdere helt konkrete nye... Læs mere

Søgning på e-bøger

Af Laura Holm den 14. juni 2012 - 15:45
Søgning på e-bøger kan ske med materialekoden ma=eb i bibliotek.dk og DanBib. Men hvornår er "noget" en e-bog? Styrelsens forslag til en definition af e-bog: "En e-bog er en tekst- og/eller billedbaseret publikation i en elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale enheder. Publikationen skal fremstå som en samlet læsbar enhed". I marc-posterne vil e-bøger på længere... Læs mere

Statsbiblioteket ud af base folk?

Af Kirsten Larsen den 6. juni 2012 - 16:45
Vi har i DanBib en baseafgrænsning der hedder base folk. Vi har i bibliotek.dk (på siden Kommandosøgning) en afgrænsning på Alle folkebiblioteker. Begge bruger en baseafgrænsning der har følgende historie: Oprindelig indeholdt den alle poster fra folkebiblioteker og andre biblioteker der havde status som folkebibliotek, dvs. også Depotbibliotek og Indvandrerbibliotek (nu: BiblioteksCenter for... Læs mere

Hvorfor værkvisning?

Af Kirsten Larsen den 1. juni 2012 - 16:20
Vi får af og til henvendelser om forkert værkmatchede poster, og også om hvad værkvisning overhovedet skal gøre godt for. De indlysende grunde kan måske glide i baggrunden så derfor en forklaring på hvorfor DBC har værkvisning i bibliotek.dk og Danbib. Hvis man ikke har værkvisning - hvad så? Man kan såmænd blot prøve efter i hovedparten af kataloger verden over og opleve: - forskellige udgaver... Læs mere

Videnskabelige artikler via bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 26. april 2012 - 13:21
Statsbiblioteket og DBC har siden efteråret arbejdet med et projekt der i et étårigt forsøg giver bibliotek.dk's brugere mulighed for at bestille videnskabelige artikler som ellers er forbeholdt universiteternes ansatte og studerende. Brugerne kan søge blandt 200 millioner videnskabelige artikler og bestille artiklerne. Det er ikke muligt at give digital adgang, men der kan sendes et print som... Læs mere