bibliotek.dk

Brug niveaukoder - fx som afgrænsning

Af Laura Holm den 22. marts 2012 - 13:08
Siden april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret: 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt Koderne er søgbare med koden nv i netpunkt.dk og i bibliotek.dk Vi viser niveauet i posterne både i netpunkt.dk og bibliotek.dk, men det er (endnu)... Læs mere

App til m.bibliotek.dk

Af Marianne Dybkjær den 8. marts 2012 - 14:00
Brugerne kan nu hente en app til m.bibliotek.dk i Play Store (tidl. Androids Marked). App'en fungerer som et bogmærke til m.bibliotek.dk og gør at brugerne kan åbne m.bibliotek.dk fra apps-oversigten. Der laves ikke lige nu app til iPhone. I løbet af 2012 vil vi lave både et nyt mobilsite og en app. Se mere om m.bibliotek.dk i et tidligere blogindlæg Læs mere

Referenceværktøjer i bibliotek.dk – dine brugere bruger dem

Af Laura Holm den 26. januar 2012 - 14:08
DBC får jævnligt henvendelser fra brugere som har ønsker og spørgsmål til brugen af referenceværktøjer i bibliotek.dk. Hvis du også har brug for at sætte dig ind i hvordan de virker, og hvilke referencesystemer bibliotek.dk understøtter, så kan du finde information flere steder: DanBib.dk bibliotek.dk's hjælpetekster blog.bibliotek.dk - Bruger du zotero ? blog.bibliotek.dk - Refworks – nye... Læs mere

Ny lånertjekmetode i bibliotek.dk og netpunkt

Af Nanna Agergaard den 10. januar 2012 - 13:25
Lånertjekket i bibliotek.dk og netpunkt ændres så det fremover kommer til at bruge den fælles lånertjek-webservice, som også anvendes af fx Filmstriben og Infomedia-fjernadgang. For at jeres lånertjek også efter ændringen virker som det skal, vil vi bede jer om at tjekke et par ting i test-versionen af hhv. bibliotek.dk og netpunkt (links længere nede i indlægget). Har I lånertjek i bibliotek.dk... Læs mere

m.bibliotek.dk har ændret udseende

Af Marianne Dybkjær den 4. januar 2012 - 16:20
bibliotek.dk's mobile version, m.bibliotek.dk, er kommet i en ny version. Der er ikke sket store ændringer, men det er DBCs egen løsning nu i modsætning til tidligere hvor den var eksternt udviklet og hostet. Funktionerne er de samme Der er ikke ændret på mulighederne i m.bibliotek.dk. Man kan stadig se sin lånerstatus, søge og reservere materialer og se sine favoritbiblioteker. Indholdet er nu... Læs mere

Julegaven: Sangindeks i DanBib og bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 22. december 2011 - 13:10
Nu er 3116 poster i DanBib og bibliotek.dk blevet beriget med noter fra Sangindeks (de poster som findes på http://indekser.dk/sangindeks/ ). I kan søge posterne frem med søgningen kk=san? Denne berigelse betyder at knap 100.000 sange nu kan søges i titelsøgning. Førstelinjer er søgbare via søgning i noter (no=) og i fritekstsøgning. Indholdsnoten ses i detaljeret format i DanBib. Så nu kan I -... Læs mere

Niveaukoder - ældre poster opgraderes

Af Kirsten Larsen den 8. december 2011 - 8:50
Der er nu niveaukoder også på ældre poster. Fra april 2010 har DBC sat niveau på alle poster der bliver bibliotekskatalogiseret - der anvendes følgende koder: 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt (læs nærmere på DBC's hjemmeside om kodningen som alle opfordres til at bruge.)... Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan for 2012

Af Leif Andresen den 4. november 2011 - 11:40
Bibliotek.dk udviklingsplan for 2012 er sendt til offentlig høring. Udviklingsplan 2012 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007. 24. november 2010 er frist for kommentarer, som sendes via mail til post@bibliotekogmedier.dk med emnefelt bibliotek.dk 2012. Mere uformelle kommentarer gives her på profblog.bibliotek.dk. Resultater fra brugerundersøgelsen som blev... Læs mere

Brug vores Facebook-opslag

Af Marianne Dybkjær den 21. oktober 2011 - 13:17
bibliotek.dk har en Facebook-side, http://www.facebook.com/bibliotek.dk . Her skriver vi et par gange om ugen om nyheder, nye funktioner, aktuel inspiration mm. I er mere end velkomne til at bruge opslagene i blogs, på jeres egne facebook-sider, på bibliotekets hjemmeside eller andre informationskanaler. I de fleste af opslagene er der link til søgning eller andet på bibliotek.dk, en artikel... Læs mere

Find titler der ligner - nu med DK5 på artikler

Af Kirsten Larsen den 10. oktober 2011 - 11:25
Funktionen "Find titler der ligner" kan bruges til videresøgning i bibliotek.dk. Brugeren tjekker ønskede emner af og kan videresøge fra en egnet post. Mulighederne er nu udvidet med DK5 på DBC's artikelposter (fordi der her er brugt DK5 konsekvent og konsistent - og kun DK5). Det kan især være nyttigt til facetafgrænsning på brede emner. Læs mere