Ikoner til fri afbenyttelse

I foråret 2007 fik bibliotek.dk nye ikoner for materialetyper. Ikonerne er designet til bibliotek.dk, men de kan frit benyttes af alle biblioteker og bibliotekssystemer. Der er lavet ikoner for de mest anvendte materialetyper, og der findes også ikoner til kurv, printer og stjerner til ratings.

BilledbogFind ikonerne på danbib.dk CD

Ikonerne svarer til den måde som vi i bibliotek.dk har defineret forskellige materialetyper. Der er tale om pragmatiske løsninger vurderet ud fra brugerbehov; de er ikke altid stringente og logiske. Vi har udarbejdet en liste der blandt andet viser hvordan materialetyper i bibliotek.dk er defineret ud fra danMARC2: bibliotek.dk materialetyper. Listen viser også ikoner når de findes.

Bog

Kommentarer: