"Hvorfor kan man ikke se mit navn i bibliotek.dk?"

Vi har ind imellem fået henvendelser om den lidt sparsomme visning af forfatternavne som nogle gange gør det lidt svært at identificere en titel i første, kortfattede præsentation (værk-niveauet). Vi får også en del henvendelser fra forfattere som synes at deres navne er skjult for langt nede i visningen.
Vi har nu foretaget en større revision af området, og har sat den ny visning i drift.

Principperne i denne er følgende:

Bøger og artikler af 2-3 forfattere med samme funktion
Alle navne vises på øverste (=værk)niveau. Navnene er klikbare.

Bøger med blandet forfatterskab, fx tegneserier, billedbøger o.l.
Ved tegneserier bliver både illustratorer og tekstforfattere vist på øverste niveau. Ved de øvrige typer vil forfatternavne nogle gange være relateret til en bestemt udgave af værket og andre gange til værket som sådan. Derfor bliver medforfattere til denne type udgivelser vist på nederste (=udgave)niveau. I modsætning til tidligere bliver navnene vist allerede i første visning, og de vil være klikbare.

Forfattere med funktioner der ikke giver anledning til opslag - almindelige illustratorer, oversættere m.v. vil stadig først blive vist ved klik på Se mere

Kommentarer: