Andre der har lånt - aflevering af data

Den nationale "Andre-der-har-lånt-service" er nu klar til modtagelse af data fra bibliotekerne.

I øjeblikket indeholder webservicen ca. 50.000 poster (udlånstransaktioner) fra Gentofte Bibliotekerne.

I kan se og afprøve webservicen her http://didicas.dbc.dk/openadhl/, men udlån fra ét bibliotek er selvfølgelig utilstrækkeligt. En alsidig service bør indeholde udlån fra mindst 10 større biblioteker.

I forhold til den hidtidige service fra projektet Mit Bibliotek, som driftsafvikles af Statsbiblioteket, opsamler den nye service brugerens låneaktivitet over tid og sted. For at realisere dette skal filer med poster (udlånstransaktioner) sendes krypteret.

Opfordring til at sende poster er sendt til en række større biblioteker med oplysning om format og krypteringsform. Andre der er interesserede kan henvende sig enten på DBC's Kundeservice eller hos en af nedenstående. 

Spørgsmål til Martin Krøis mkr@dbc.dk eller Per Johansen pjo@dbc.dk 

Kommentarer: