Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Vi er blevet opmærksomme på at en gammel regel ("håndbogsreglen"), måske ikke er hensigtsmæssig når der er tale om tidsskrifter.

"Håndbogsreglen" går ud på: hvis brugerens eget bibliotek har materialet og det samtidig er markeret "ikke til udlån" i posten, ser vi bort fra egen lokalisering hvis samme materiale er til udlån i bare ét andet bibliotek. Og det betyder i praksis at brugeren kan sende en bibliotek.dk-bestilling til biblioteket "som om" de ikke har materialet. For de skal jo kunne bestille materialet hvis det findes til udlån et andet sted.

Men måske skal vi undtage periodika fra denne regel?For her er det måske efterhånden mere reglen end undtagelsen at man ikke låner ud, men leverer en kopi i stedet. Og ofte vil der jo også være en mulighed for kopibestilling hos Statsbiblioteket.

Så:

Skal vi sige at periodika IKKE skal kunne bestilles via bibliotek.dk, hvis det er markeret "ikke til udlån" hos brugerens bibliotek, og selvom det findes til udlån andre steder?

Sig frem!

Kommentarer: 

Tidsskrifter som ikke lånes ud

Skrevet af Hanne Pedersen den 17/09 2009 11:31
Ja, jeg er enig

Hanne Pedersen

Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Skrevet af Poul Erlandsen den 07/10 2009 15:39
Nej, det må I endelig ikke gøre! Vores brugere bestiller artikelkopier fra vores egen samling via bibliotek.dk, så de ville blive kede af, hvis denne mulighed blev lukket. At sende dem over på posten i eget katalog vil være en dårlig løsning for alle de biblioteker som ikke har et modul til kopibestillinger i deres OPAC.

tidsskrifter

Skrevet af Heidi Haabendal den 09/10 2009 09:29
Jeg forstår ikke hvorfor man vil begrænse adgang til tidsskrifterne. Der kan jo som beskrevet tages kopier. Der udover kan der jo være tilfæld hvor man ikke har så mange år tilbage i tiden som et andet bibliotek måske har.

Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Skrevet af Gitte Andersen den 09/10 2009 14:12
Jeg går ind for at beholde bestil-knappen, så der er færrest mulig undtagelser/bestilforbehold, som er svære at forklare for brugerne.
Det er ikke uoverkommeligt arbejde for os at vurdere og svare tilbage, om vi sender en kopi, henviser til at benytte tidsskriftet på stedet eller opretter et fjernlån til et udlånseksemplar.
Vi tager mange kopier og vi låner også mange tidsskrifter ud i folkebibliotekerne.
Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Skrevet af Sanne Christensen den 15/10 2009 14:54
Det må I helst ikke. Det vil blive opfattet som dårlig service af låneren der ikke kan bestille i bib.dk fordi eget bibliotek har materialet og ikke kan bestille i eget bibliotek fordi materialet er håndbogsregistreret.

Vi fanger bestillingen i bob-basen fordi ingen artikelbestillinger går automatisk igennem.

Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Skrevet af Eva Nissen den 21/10 2009 12:55
Skal vi sige at periodika IKKE skal kunne bestilles via bibliotek.dk, hvis det er markeret "ikke til udlån" hos brugerens bibliotek, og selvom det findes til udlån andre steder
Nej - siger vi i Lyngby.
Vi vil gerne ta de kopier

Høring slut - vi laver ikke noget om!

Skrevet af Anders-Henrik Petersen den 27/10 2009 14:03
Vi har nu læst jeres kommentarer og drøftet sagen med Styrelsen for Bibliotek og Medier. Og vi har besluttet at vi <i>ikke</i> ændrer noget her og nu. Tidsskrifter der haves på brugerens bibliotek - men som er håndbogsmarkeret - vil derfor stadig have en bestilknap i bibliotek.dk.

Med venlig hilsen
Anders-Henrik Petersen, DBC