Accessionsposter i bibliotek.dk - hvorfor

DBC registrerer mange materialer den dag de modtages med en foreløbig post - de såkaldte accessionsposter mærket ACC.

Det gør vi for at bibliotekerne så hurtigt som muligt kan se posterne, og håndtere indkøb og reserveringer selvom der ikke er fulde data endnu.

Posterne kommer også i bibliotek.dk - af samme grund. For de biblioteker der modtager bestillinger på helt nyt materiale, også selvom det endnu ikke er indkøbt, er det en lettelse at der er en post og et id-nr.

Men andre biblioteker er ikke tilfredse med ordningen, fordi de ikke modtager reserveringer så tidligt, og derfor har arbejde med at forklare brugerne det.

Den brugerundersøgelse som er i gang pt. har mange udsagn i stil med:

Det virker som om det ikke bliver så ofte opdateret - tit kan man ikke finde oplysninger om helt nye bøger, selvom de er i boghandlerne.

Der er næppe tvivl om at brugerne gerne vil have bibliotek.dk opdateret så hurtigt som muligt. Og selvfølgelig også kunne bestille dem.

DBC har drøftet ACC-posterne med Styrelsen for Bibliotek og Medier. Der er pt.  drøftelser i gang på materialevalgsområdet som netop sætter fokus på hurtig materialevalgsanskaffelse, så det vil ikke hænge sammen at fjerne disse poster fra bibliotek.dk.

Men det overvejes om vi kan lave en informationsmulighed via VIP, så hvert enkelt bibliotek kan informere om deres praksis med reserveringer af helt nyt materiale.

Kommentarer: