bibliotek.dk på mobilen

Skal vi rykke nu med bibliotek.dk på mobilen?


Tidligere på året lavede DBC et notat Mobile grænseflader – tendenser og tjenester (se: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/mobile-graenseflader/) som blev drøftet på et møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk i maj 2009. Her var en klar opbakning til at gå i gang. Der blev givet grønt fra styrelsen til et projektforslag i august. Her var det økonomiske estimat usikkert. I denne uge er kommet en endelig pris: 220.000 kr. i 2009 og 380.000 kr. i 2010.
 
Dette har været drøftet på møde i det biblioteksfaglige udvalg 6. oktober 2009, hvor der var tilslutning. Men det blev drøftet om igangsættelse burde afvente behandlingen af høringsoplæg til 2010 udviklingsplanen for bibliotek.dk eller sendes til separat drøftelse.

Efterfølgende har styrelsen besluttet at give en foreløbig godkendelse af projektet. Men med dette blogindlæg vil vi gerne give bibliotekerne lejlighed til at kommentere projektforslaget inden der endeligt bliver slået søm i – også fordi der i givet fald disponeres en væsentlig del af 2010 udviklingsmidlerne til bibliotek.dk.

Projektet går ud på at lægge en service oven på NCIP-opslag i de lokale udlånsregistre, således at brugerne via mobilen kan se lånerstatus samt forny udlån og annullere bestillinger på de lokale biblioteker. Endvidere kan ses favoritbibliotekers åbningstider.

Kommentarfristen er kort: lørdag den 17. oktober 2009 – inden frokost.

Kommentarer: 

Kommentar fra Aabenraa Bibliotekerne

Skrevet af Steen Hamer Boisen den 16/10 2009 12:20
Idéen er rigtig god!!
Dog mener vi, at det er endnu vigtigere, at der udvikles mulighed for at søge og bestille materialer via mobiltelefonen. Skulle vi derfor prioritere mellem de to muligheder, peger vi på "søg og bestil" frem for "se lånerstatus, forny og annuller bestilling".
Mvh. Bente S. Christiansen og Steen H. Boisen, Aabenraa Bibliotekerne.

mobil

Skrevet af Kirsten Larsen den 19/10 2009 09:58
En brugerundersøgelse tidligere på året viste størst interesse for forny og annuller. Derfor starter vi der. Senere bliver der forhåbentlig midler også til søg og reserver.
Vnlig hilsen
Kirsten Larsen

Konklusion

Skrevet af Leif Andresen den 20/10 2009 09:47
Vi ville sikre os at der ikke ville være modstand mod en beslutning om at igangsætte mobil-projektet. Der er ihvertfald ikke tale modstand - den eneste bibliotekskommentar er forslag til anden prioritering.
Baggrunden for prioriteringen har Kirsten nævnt. Det skal understreges at vi i vores beslutninger i høj grad kigger på brugerundersøgelserne.

Derfor har Styrelsen for Bibliotek og Medier endeligt besluttet at igangsætte projektet.

Med venlig hilsen

Leif Andresen
Chefkonsulent
Styrelsen for Bibliotek og Medier