dvd'er som ikke kan lånes - ændring i bibliotek.dk

Vi ved at mange brugere og mange biblioteker irriteres over dvd'er i bibliotek.dk som kan bestilles (af brugeren), men så alligevel ikke kan skaffes. Derfor har vi ændret praksis.

Hovedprincippet i bibliotek.dk er at alt hvad der ikke er forbudt er tilladt!

Dvs. at bestilknap kun fjernes på materiale som vi ved ikke kan lånes ud. Brugeren skal i princippet fx kunne bestille al dansk nationalbibliografi.  Men i praksis ved vi næsten helt sikkert når dvd'er registreres om de bliver til et materiale der vil kunne udlånes fra bibliotekerne. Så fremover gør vi sådan:

Posterne markeres nu straks når accessionsposten laves med BKM-markering  (biblioteksegnet)

Bestil-knappen i bibliotek.dk fjernes nu på alle DBC-poster som ikke er BKM-markeret (dvs. nationalbibliografi men ikke biblioteksegnet) eller som har lokaliseringer.

ikkebestildvd

Vi håber både brugerne og bibliotekerne bliver tilfredse med dette. Ændringen bliver sat i drift inden for de næste par dage.

Løsningen har været drøftet i Styrelsens bibliotek.dk-faglige udvalg 6. oktober.

Skulle I komme ud for klager over noget som burde kunne bestilles, kan I jo gøre det i DanBib. Og I må naturligvis meget gerne sende os eksempler hvor bestilmulighed er forkert. 

Kommentarer: