Ingen bestil-knap på betalingsbelagte netressoucer

I bibliotek.dk er der en lang række netressoucer med begrænset adgang:  Brugeren skal være på biblioteket eller have en fjernadgangskode for at kunne bruge dem.

Hovedreglen i bibliotek.dk med hensyn til bestil og netressourcer har hidtil været  at

- gratis ressourcer er der ikke bestilknap ved

- betalingsbelagte ressourcer: noget svingende praksis alt efter aftaler, men fx  posterne fra Licensguide (folkebiblioteker) er der ikke bestilmulighed på

Når der hidtil har været bestilmulighed, har ideen været at give brugeren mulighed for fx at bestille en artikel selvom brugerens eget bibliotek ikke har ressourcen fordi der  måske kan skaffes en kopi.

Men bibliotek.dk/DanBib har ikke samtlige oplysninger om hvilke biblioteker der har hvilke licenser. Og vi har heller ikke oplysninger om hvornår en kopi lovligt kan videreformidles.

Endelig har der nu i snart et år været kopibestillingsmulighed på et stort antal poster i bibliotek.dk

Derfor har vi fjernet bestilmuligheden på netressourcerne i bibliotek.dk da vi vurderer at det giver flere problemer end nytte for brugerne. Emnet har været vendt i Styrelsens bibliotek.dk-faglige udvalg 6.10., som bifaldt "forsøget".

Vi beder jer rapportere hvis ændringen giver problemer.

Kommentarer: