Afskaffelse af a- og y-markering

DBC påtænker at foretage en mindre ændring i registreringen af  bibliotekskatalogiserede bøger (BKM).

Ved ophøret af de trykte seddelfortegnelser blev principperne for afmærkning af  BKM-titlerne videreført, således at A og H-afmærkingen fortsatte som en a og y afmærkning, hvor y-afmærkningen indholdsmæssigt svarede til den tidligere H-afmærkning. Historisk  afspejler opdelingen en biblioteksstruktur  hvor H-afmærkningen henvendte sig til ”de større biblioteker” (Heltidsbiblioteker).

Principperne for selektion til henholdsvis a og y har ikke ændret sig gennem årene, således får bøger for gymnasiale uddannelser og mellemuddannelser stadig y, hvor de måske snarere burde være afmærket a. Afmærkningen er ikke justeret efter bibliotekernes behov i en anden tid med en ny struktur, ligesom opdelingen i a og y snarere er udtryk for et materialevalg baseret på trykte og opdelte abonnementer.

Vi påtænker at afskaffe a- og y-markeringen pr. 1.1.2010.
Kommentarfrist senest onsdag den 18. november.

Kommentarer: 

Høring afsluttet - ændring fra BKM 2010:05

Skrevet af Nanna Agergaard den 07/12 2009 14:16
Høringsrunden er afsluttet.
Det betyder, at a- og y-markeringen i BKM-titler forsvinder i 2010 - nærmere bestemt fra BKM-uge 2010:05.
Dette bør I være opmærksomme på, hvis I har automatisk opsatte søgestrenge i jeres bibliotekssystem.
Brugere af DBC kombileverancer får direkte besked.
Med venlig hilsen
Nanna Agergaard, DBC