Lukning af webindekser

Dette brev er i går sendt til abonnenterne på webindekserne:

Lukning af webindekser

I brev af 7. oktober i år orienterede vi om at de tre webindekser Forbrugerindeks, Gør det selv indeks og Sangindeks lukkes pr. 31. december 2009. Lukningen betyder, at vi ikke længere opdaterer de tre nævnte indekser dog fastholder vi indtil videre adgangen til de eksisterende data.

Årsagen er, at forbruget af de tre indekser er jævnt faldende og væsentlig lavere end for de øvrige  web produkter. Nedenfor ses en oversigt over besøg i henholdsvis 2007, 2008 og i 2009 for indekserne og til sammenligning vises besøg på Faktalink og Forfatterweb i 2008.

Besøg

2007

  2008

  2009 (til 31.10.09)

Indekserne

47.147

  38.900

  27.869

Faktalink

  638.094

Forfatterweb

  399.707

Det relativt lille forbrug af indekserne i forhold til de ressourcer, der bruges på dem har gjort, at vi har taget beslutningen om at lukke dem.

Et fortsat tilbud på webindekserne som produkt vil betyde en forøgelse af prisen pr. indb. med ca. kr. 0,10 – 0,07 afhængig af indbyggertal. Det skyldes bl.a. at vi må ændre på den måde, vi i dag producerer indekserne på. Vores vurdering er, at der ikke er bred opbakning blandt bibliotekerne til en sådan forhøjelse, da det kun drejer sig om indeksering af 25 danske og 12 udenlandske tidsskrifter årligt. Hertil kommer den lave benyttelse af indekserne.

Da vi er bevidste om, at det er et værktøj som bibliotekerne har været glade for, har vi derfor set på alternativer, som i nogen grad vil imødekomme jeres ønsker uden prisstigninger.

Vi vil derfor fremover behandle registrering af sangbøger på samme måde som novelle- og digtsamlinger. Det betyde, at alle titler på sangene vil blive registreret i en note og dermed være søgbare. Dog bliver registreringen  af sangbøger med over 40 sange lidt forsinket i forhold til registrering af selv materialet. På lidt længere sigt vil indholdsfortegnelsen blive scannet og efterfølgende gjort søgbar.

I dag indekseres 51 tidsskrifter til Gør det selv- og Forbrugerindeks. Af de 51 indekseres de 14 i dag som en del af den nationalbibliografiske registrering, 12 er udenlandske og indgår derfor ikke i Nationalbibliografien. De resterende 25 vil blive taget op til vurdering med hensyn til en evt. registrering, da de i dag ikke falder ind under kriterierne for Nationalbibliografien.

Novellereregister, Eventyrindeks og Digtregister er ved at blive lagt ind i DanBib og på sigt arbejder vi på, at de sidste indeksers indhold ligeledes bliver tilgængelige i DanBib.

Prisen for adgang til Litteraturtolkninger, der tidligere var knyttet sammen med indekserne vil fra 1. januar 2010  være kr. 0,22 til kr. 0,16 pr. indb. afhængig af kommunens indbyggertal.

Venlig hilsen

Bente Schade Poulsen

Kommentarer: