Bestil-knap på e-tidsskrifter?

Vi har før spurgt om jeres holdning til at fjerne bestilknappen på netdokumenter med adgangsbegrænsning på bibliotek.dk i dette indlæg. Der kom ingen protester, og derfor fjernede vi bestil-knappen.

Det har nu vist sig, at det i nogle tilfælde er problematisk ikke at have bestil-knappen. Brugere som ikke  har netadgang til ressourcerne efterlades uden handlemuligheder. Vi overvejer derfor at genindføre den på tidsskrifter.

Et eksempel på et problem er:

Tidsskriftet Journal of money laundering control er et netdokument med begrænset adgang. Det findes på tre biblioteker: Roskilde Universitetsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og Aalborg Universitetsbibliotek. Da bestil-knappen er væk, kan det ikke bestilles, og adgangsbegrænsningen udelukker dem, der ikke er knyttet til et af de tre biblioteker.

Vi har spurgt Syddansk Universitetsbibliotek, om der i deres licensaftale med Emerald er mulighed for at levere artikler til andre biblioteker, og det er der. Hvis det er et generelt billede - altså at I ofte må sende kopi (print eller mail) fra jeres e-tidsskrifter til andre biblioteker, vil vi overveje at genindføre bestil-knappen på tidsskrift-niveau. Allerbedst vil det være, hvis jeres poster er markeret, så man kan se om der er ret til kopilevering til andre biblioteker. Hvis I kan angive det, udmelder vi en brugbar måde at formatere det.

Har I ligesom Syddansk Universitetsbibliotek ofte ret til at levere en kopi til andre biblioteker?

Har I oplevet andre problemer med netdokumenter, som vi ikke er opmærksomme på?

Kommentarer: 

bestil-knap på e-tidsskrifter

Skrevet af Anna Møbjerg den 16/12 2009 10:54
Vi mangler bare lokaliseringen. Vi tager oftest selv hen og henter artiklerne på de biblioteker, der har den elektroniske adgang. Det er ikke altid, vi kan se på logind billedet, hvem der har adgangen.

Det betyder at mange sætter sig hen på Universitetsbiblioteket, KBH, og arbejder med søgningerne. De sender så en alm. mail om de artikler, KUB ikke har. (Tit tror jeg også, de bare dropper dem). Det betyder at bibliotek.dk og mange biblioteker bliver glemt.

Bestil-knap på e-tidsskrifter?

Skrevet af Poul Erlandsen den 16/12 2009 23:31
De fleste af os opererer under licens forhandlet af DEFF der i langt de fleste tilfælde tillader interurbanlån af udprintede artikler. Dette skulle altså ikke være nogen begrundelse for at fjerne bestilknappen ved e-tidsskrifter. Tværtimod har vi jo netop ønsket at licensaftalerne skulle tillade interurbanlån, så jeg har svært ved at forstå logikken i at fjerne knappen.

Bestil-knap på e-tidsskrifter

Skrevet af Eva Stennicke den 17/12 2009 13:29
Set fra et folkebibliotek vil det være rigtig godt med en markering af om artikler fra det pågældende tidsskrift må kopieres til andre biblioteker.

Bestil-knap på e-tidsskrifter?

Skrevet af Gunhild Søndergaard den 04/01 2010 12:35
Tøv en kende -

Det er optimalt med så mange lokaliseringsoplysninger på digitale materia-ler som muligt. Kan det lade sig gøre, at der indberettes oplysninger om ILL-rettigheder, er det endnu bedre.

Vi vil gerne skaffe materialerne til lånere, som ikke har adgang til dem via deres naturlige tilknytning til et universitet eller anden uddannelses-institution. Den gruppe af lånere er ellers ”lost” i forbindelse med, at flere og flere materialer kun findes digitalt.

Derimod bør de, som har fjernadgang/remote access, benytte den mulighed.

Derfor anbefaler vi, at man før bestillingsknappen genindføres ser på de begrundelser, der var for at fjerne den for kort tid siden.

Vores egen tvivl er begrundet i:

1) risikoen for at der er bestillingsknap på en lang række materialer,
   hvor ILL ikke er muligt
2) om personer, som har remote access via deres universitetsbibliotek vil
   benytte bestillingsmuligheden i bibliotek.dk

 
Niels Hagensten og Gunhild Søndergaard
Københavns Hovedbibliotek

Bestilknap på e-tidsskrifter

Skrevet af Marianne Dybkjær den 18/01 2010 17:16
Tak for jeres kommentarer. Vi undersøger nærmere, hvilke muligheder bibliotekerne har for at angive om udlån/kopiering fra e-tidsskrifterne er tilladt.
Vi lukker ikke debatten endnu - vi vil meget gerne have flere kommentarer.