netmusik i DanBib og bibliotek.dk

Der er nu netmusikposter i bibliotek.dk. Det drejer sig om ca. 330.000 poster repræsenterende ca. 3 millioner tracks. Foreløbig har vi kun fået totalleverancer, men er ved at få etableret rutiner til håndtering af løbende opdatering - derfor kan nyeste poster mangle. Posterne ligger som albums, ikke som enkeltstående tracks, med mindre de kun er udgivet som enkeltstående track.

Posterne værkmatches - i det omfang det er muligt - med de tilsvarende fysiske albums i DanBib og bibliotek.dk. Men data er skabt på en helt anden måde og efter helt andre regler så der kan være så store forskelle at det ikke er muligt.

Der er ikke faustnummer på posterne da de ikke er skabt i DBC-regi.

Her et par eksempler:

Matchet post:

furtado2 

Post der pt. kun findes som netmusik:

Armatrading

 

Vi informerer først slutbrugerne senere da løsningen endnu ikke er helt vellykket:

- opdateringen er ikke bragt på skinner

- analysedata er ikke søgbare endnu (sker i løbet af den næste måned i forbindelse med skift af søgemaskine på DBC)

- måske kan vi forbedre værkmatchningen.

Dataleverancer på netmusik er på vej.

Kommentarer: