bibliotek.dk quiz - test din viden

Frederiksberg, Herning og DBC har fået midler af styrelsen til et projekt om Nationalt læringsmateriale til bibliotek.dk . Dette læringsmateriale sigter mod bibliotekernes brugere.

I projektets første workshop, hvor også uddannelsesbiblioteker var repræsenteret, kom det frem at bibliotekspersonalet også kunne have brug for en løbende opdatering. Emnet blev også drøftet i styrelsens biblioteksfaglige udvalg den 1. juni. Her var der også enighed om at mange biblioteksansatte kun  bruger bibliotek.dk sjældent og ved for lidt om bibliotek.dk (som overordnet generaliserende betragtning).

Vi aftalte derfor en række tiltag:

  • opfordring til at man lokalt tager funktioner i bibliotek.dk op på møder
  • DBC laver tilbud om korte opdateringskurser
  • DBC har kontakt med Biblioteksvagten for at arrangere noget for biblioteksvagterne
  • en quiz til at varme op på
  • flere tiltag kan komme på tale

Og her får I så en quiz at forlyste jer med:

Hvad ved du om bibliotek.dk?

Prøv den evt. uden at slå op nogen steder - du kan altid tage en anden runde hvor du forsøger at finde frem til de helt rigtige svar.

Sidste frist for besvarelse er den 16. juni!

Vi udtrækker en præmie blandt de bedste besvarelser. Derfor kan du ikke se de rigtige svar straks, men må vente til den 18. juni hvor vi publicerer dem.

Kommentarer: