Supplerende leverancer - webindekser

Hvis I i forvejen abonnerer på leverancen Nye og ajourførte poster, kan I hente en suppleringsleverance på DBC's posthus med poster der er ændret med data fra webindekserne: Novelleregister, Dansk digtregister og Eventyrindeks.

Filerne hedder:

  • Novelleregister: webindekser_NOV.S00. Indeholder 2200 poster (17.6.2010)
  • Dansk digtregister: webindekser_DIG.S00. Indeholder 5215 poster (17.6.2010)
  • Eventyrindeks: webindekser_EVE.S00. Indeholder 376 poster (17.6.2010)

Hvis I vil importere posterne til jeres system, bør I gøre det inden I indlæser den kommende uges dataleverancer, ellers risikerer I at overskrive en ny version af en post med en ældre fra leverancen. Derudover spiller det ingen rolle om I gør det før eller efter indlæsning af denne uges (2010:25) ordinære leverancer.

Kommentarer: