Daglig opdatering af folkebibliotekslokaliseringer til DanBib

Der har længe været et ønske om at kunne opdatere DanBib mere løbende med lokaliseringer. Den mulighed bliver nu indført.

Gentofte Bibliotekerne og Københavns Kommunes Biblioteker har gennem en længere periode deltaget i en forsøgsordning som er forløbet problemfrit.

"Prisen" for dette er, at der ikke mere kan indberettes på de decentrale 9-faustnumre, men først når posten har fået et centralt 4-faustnummer.

Behovet for at bruge 9-nummeret er ikke mere tilstede, da alle nye poster får tilføjet en midlertidig lokalisering når posten bliver indlagt i DanBib. Denne midlertidige lokalisering bliver erstattet af en reel så snart der kommer en lokaliseringsindberetning til posten.

Fjern gerne 9-numre "ved kilden" i forbindelse med udtræk af lokaliseringer. Under alle omstændigheder vil disse blive ignoreret i fremtidige indberetninger.

Eventuelle spørgsmål angående ovenstående bedes rettet til Anne G. Rasmussen

Kommentarer: