Filmregistreringer - nyt forslag

Tidligere registrering af nye filmtitler, der endnu ikke må udlånes, er ikke ønskværdigt i bibliotek.dk. Det er det klare budskab fra bibliotekerne.

Hvordan vil det være hvis vi udelukkende gør titlerne tilgængelige i DanBib? Posterne vil så først blive eksporteret til bibliotek.dk, når titlerne kan udlånes.

Vil det være generende i materialevalgssystemerne eller er det en fordel at kunne vælge at bestille tidligt?

Kom gerne med jeres kommentarer.

Kommentarer: 

Nye filmtitler

Skrevet af Hanne Ougaard den 23/09 2010 18:05
Det vil være fint at kunne se titlen i DanBib - bare den holdes ude af bibliotek.dk.

Nye Filmtitler

Skrevet af Flemming Rasmussen den 24/09 2010 14:02
Det er vel ok, de er i Danbib, bare udlånsrettighederne er på plads og de ikke kan ses i bibliotek.dk. Ellers kan vi ikke se idéen med dette.
Flemming Rasmussen Lyngbybib.

Filmregistrering

Skrevet af Lene Wendelboe Nielsen den 27/09 2010 11:35
Det vil være helt fint kun at kunne se disse poster i danbib. I det hele taget ville det være rart, hvis ALT materiale, der er medtaget i bibliotek.dk kunne skaffes til hjemlån. Problemet er jo det samme med mange poster på cd´er.

Alt i bibliotek.dk til hjemlån?

Skrevet af Kirsten Larsen den 27/09 2010 11:42
Tak for din kommentar. Ang. ønsket om at alt i bibliotek.dk er til hjemlån: bibliotek.dk er jo også publiceringen af nationalbibliografien - og hvad bibliotekerne kan tilbyde som ikke er til hjemlån. Derfor må der være en del som ikke kan lånes.
Kirsten Larsen, DBC

Bestil-knap på mat. der ikke kan bestilles

Skrevet af Sanne Christensen den 29/09 2010 13:10
Problemet er at der er bestil-knap på alt - også det der ikke kan lånes. Det giver os frustrerede lånere - og overfor de fleste lånere er nationalbibliografien ikke en god forklaring, den er de ret ligeglade med ;-)

Jeg er klar over at der ikke er en nem løsning, men kunne man f.eks. give bibliotekerne mulighed for at markere til Netpunkt/bibliotek.dk om et materiale interurbanudlånes og så kan bestil-knappen fjernes hvis der ikke findes biblioteker der udlåner interurbant?
Som minimum kan det vel lade sig gøre at fjerne bestil-knappen på poster uden lokaliseringer og poster der kun er lokaliseret til f.eks. KBs nationalbibliografiske samling og NOTA? Bare for at starte et sted...

On subject: hvis ikke posterne bliver synlige i bibliotek.dk er en tidligere filmregistrering ok.

Nye Filmtitler

Skrevet af Lilian Friis-Madsen den 27/09 2010 14:03
Rigtig fint hvis de nye filmtitler ikke er med i Bibliotek.dk, men gerne i Danbib.

Nye filmtitler

Skrevet af Bente Engelund Knudsen den 27/09 2010 14:27
God ide med at medtage filmene hurtigt i Danbib og vente med eksport til bibliotek.dk til de er lånbare

Filmregistreringer - nyt forslag

Skrevet af Jytte Seersholm Jensen den 28/09 2010 09:18
Helt enig! God ide at holde nye filmtitler ude af bibliotek.dk til de er lånbare, men gøre dem søgbare i DanBib.

Nye filmtitler

Skrevet af Jette Holst den 04/10 2010 08:57
Det vil være fint, hvis de nye filmtitler, som endnu ikke kan lånes ud, er synlige i Danbib men ikke i Bibliotek.dk. Det vil spare os for en masse arbejde med at registrere bestillinger, som i sidste ende ikke kan effektueres.

Filmregistreringer - kommentarer

Skrevet af Kirsten Larsen den 07/10 2010 08:59
Tak for jeres kommentarer som jo heldigvis er ret entydige. Vi går videre med arbejdet (det kræver bl.a. en mindre formatændring) og vender tilbage når det kan sætttes igang.

Venlig hilsen
Kirsten Larsen
DBC